مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات اردوگاهی 1398/06/02 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات اردوگاه 1398/05/30 1398/06/02
واگذاری فعالیت های برنامه غربالگری شنوایی و بینایی 1398/03/07 رجوع به آگهی
ارائه خدمات اورژانس اجتماعی از طریق تامین نیروی تخصصی 1398/02/23 1398/02/24
ارائه خدمات تخصصی فوریت های اجتماعی در سال 98 از طریق جذب تعداد 12 نیروی خرید خدمت 1398/02/08 1398/02/10
شناسایی و انتخاب سرمایه گذار واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای به بخش غیر دولتی:طراحی، ساخت،... 1397/08/19 رجوع به آگهی
واگذاری طرح های تملک 1397/07/25 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 10 پایگاه خدمات اجتماعی خود 1397/02/10 رجوع به آگهی
شناسایی متقاضیان واجد شرایط جهت ایجاد مراکز و موسسات تحت نظارت اداره کل بهزیستی 1397/01/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور حمل و نقل کارکنان و افراد مرتبط از طریق تامین 16 دستگاه وسیله نقلیه 1397/01/23 1397/01/26
صفحه 1 از 12