مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی تاسیسات زیربنایی 1397/03/24 رجوع به آگهی
بازسازی تاسیسات زیربانیی شهر 1397/02/26 رجوع به آگهی
واگذاری بازسازی تاسیسات زیر بنای شهر 1397/02/19 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های عمرانی 1395/03/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه های عمرانی 1395/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری بازسازی معابر آسیب دیده - جدول گذاری - پیاده روسازی 1394/11/07 1394/11/21
واگذاری بازسازی معابر آسیب دیده از سیل در سطح شهر شامل آسفالت - جدولگذاری و پیاده روسازی 1394/10/24 1394/10/28
واگذاری بازسازی معابر آسیب دیده - جدول گذاری - پیاده روسازی 1394/10/14 1394/10/26
واگذاری احداث بلوار ساحلی غربی 1394/03/23 1394/03/29
واگذاری احداث بلوار ساحلی 1394/03/19 1394/03/25
صفحه 1 از 3