کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7384946 مناقصه واگذاری انجام امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی کارگاه سد استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7381802 مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی کارگاه سد رودبار لرستان استان تهران 1402/09/07 1402/09/13
7381246 مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی کارگاه استان تهران 1402/09/07 1402/09/13
7348477 مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت تأمین مالی، طراحی، ساخت و بهره برداری از طرح سد و نیروگاه را به روش ساخت بهره برداری و انتقال (BOT) استان تهران، استان لرستان، استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/28 رجوع به آگهی
7348236 مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی و تهیه و توزیع غذا در کارگاه طرح سد استان تهران 1402/08/28 1402/09/04
7346986 مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی و تهیه مواد اولیه ، طبخ و سرو غذا استان تهران 1402/08/28 1402/09/04
7295329 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه کارهای باقیمانده طرح کارون 4 استان تهران 1402/08/21 1402/08/27
7292515 مناقصه اجرای پروژه کارهای باقیمانده طرح کارون 4 استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/27
7284939 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نگهداشت ،تعمیرات و بهره برداری از تجهیزات سد و نیروگاه داریان و سردشت استان تهران 1402/08/17 1402/08/21
7284078 مناقصه نگهداشت، تعمیرات و بهره برداری از تجهیزات سد و نیروگاه استان تهران، استان آذربایجان غربی 1402/08/17 1402/08/21
7279669 مناقصه طراحی ،تامین ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل سد مخزنی کوار" استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7279593 مناقصه واگذاری اجرای طراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل سد مخزنی استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7274884 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، تامین، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک، برق وکنترل سد مخزنی کوار استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
7263972 مناقصه پروژه بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات سامانه انتقال آب استان کردستان 1402/08/13 1402/08/16
7258079 مناقصه بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات سامانه انتقال آب آزاد استان تهران 1402/08/10 1402/08/16
7257899 مناقصه پروژه بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات سامانه انتقال آب آزاد استان کردستان 1402/08/10 1402/08/16
7232998 مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی و مراقبتی کارگاه سد استان تهران، استان گیلان 1402/08/03 1402/08/07
7204330 مناقصه سرمایه پذیر احداث نیروگاه برق آبی استان تهران 1402/07/25 رجوع به آگهی
7203350 مناقصه ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور برگزاری مناقصه احداث سد و نیروگاه استان خوزستان 1402/07/25 رجوع به آگهی
7185269 مناقصه اجرای پروژه بخش دوم تحویل و حمل ورق فولادی به کارخانه استان تهران 1402/07/19 1402/07/25
صفحه 1 از 45