مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره محدوده هایی از مخزن و اطراف سد 1400/11/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره سه محدوده در اطراف مخزن 1400/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه حراست و نگهبانی از تاسیسات، اماکن و انبارهای کارگاه 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی کارگاه طرح های مطالعاتی 1400/09/29 1400/10/01
مناقصه بهره برداری از سد و تاسیسات و تجهیزات وابسته و قطعه اول سامانه انتقال آب 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه احداث و بهره برداری از نیروگاه تلمبه ذخیره ای 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان برای سرمایه گذاری، احداث و بهره برداری از نیروگاه نیروگاه تلمبه ذخیره ای 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی بهره برداری از سد آزاد و تاسیسات و تجهیزات وابسته و قطعه اول سامانه انتقال آب 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه بهره برداری از سد آزاد و تاسیسات و تجهیزات وابسته و قطعه اول سامانه انتقال آب 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان تامین مالی برای تکمیل بخشی از طرح ساختمان سد و سامانه های انتقال 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی بهره بردار از منابع آبی غیر متعارف در مخزن سد 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان، شناسایی سرمایه گذار در طرح سد مخزنی و سازه های وابسته 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی فراخوان ، شناسایی و ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار در نیروگاه تلمبه ذخیره ای 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان، شناسایی سرمایه گذار در طرح سد مخزنی گویژان و سازه های وابسته 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی کارگاههای 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه خدمات مهندسی پایش کیفی منابع آب سطحی طرح سد 1400/09/14 1400/09/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه عملیات تکمیلی کانال 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه اجرای پروژه عملیات تکمیلی کانال آب آور 1400/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35