مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری ، تعمیرات و رفع حوادث کلیه تاسیسات آبرسانی 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع, خط انتقال, حصارکشی و محوطه سازی, احداث ابنیه , تاسیسات برقی و مکانیکی و .... 1398/12/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای مجتمع آبرسانی قره پشتلو شهرستان زنجان 1398/12/20 1399/01/07
مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع, خط انتقال, حصارکشی و محوطه سازی, احداث ابنیه , تاسیسات برقی و مکانیکی و .... 1398/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز ایستگاه پمپاژ - احداث اتاق فرمان - احداث مخزن 50 مترمکعبی - احداث مخزن 300 مترمکعبی شبکه توزیع بطول 2550 متر اجرای تاسیسات - تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی تصفیه خانه تکمیل شبکه فاضلاب 1398/12/19 1398/12/28
مناقصه تجهیز ایستگاه پمپاژ - احداث اتاق فرمان - احداث مخزن 50 مترمکعبی - احداث مخزن 300 مترمکعبی شبکه توزیع بطول 2550 متر اجرای تاسیسات - تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی تصفیه خانه تکمیل شبکه فاضلاب 1398/12/17 1398/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه آبرسانی روستای قره گل شهرستان ماهنشان 1398/12/17 1398/12/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تکمیل شبکه و اصلاح وترمیم تصفیه خانه فاضلاب 1398/12/17 1398/12/28
مناقصه اجرای عملیات پروژه آبرسانی روستا 1398/10/02 1398/10/11
مناقصه واگذاری اجرای پروژه آبرسانی به روستا 1398/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه آبرسانی به روستا 1398/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات مشترکین خود 1398/09/07 1398/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشترکین و درآمد شهرستان زنجان 1398/09/06 1398/09/13
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات مشترکین 1398/09/06 1398/09/13
مناقصه انجام امور خدماتی, نظافت, نگهبانی, حسابداری, سرایداری, مشترکین, آزمایشگاهی, نمونه برداری و حوادث و اتفاقات 1398/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای " انجام امورخدماتی،نظافت ،نگهبانی ،حسابداری ، سرایداری ،مشترکین ،آزمایشگاهی ،نمونه برداری وحوادث واتفاقات " 1398/08/08 1398/08/16
مناقصه انجام امور خدماتی, نظافت, نگهبانی, حسابداری, سرایداری, مشترکین, آزمایشگاهی, نمونه برداری و حوادث و اتفاقات 1398/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات اپراتوری ،نگهداشت برنامه ای و تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی 1398/07/11 1398/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات اپراتوری ،نگهداشت برنامه ای و تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش شهرستانهای خدابنده،ایجرو 1398/07/11 1398/07/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات اپراتوری ،نگهداشت برنامه ای و تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاهای تحت پوشش شهرستانهای ابهر،خرمدره 1398/07/11 1398/07/18
صفحه 1 از 18