مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5993419 مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط-واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست های 1401/09/08 رجوع به آگهی
5989222 مناقصه تامین لوازم یدکی خطوط فوق توزیع- واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پست 1401/09/07 1401/09/16
5985374 مناقصه اجرا و تامین تجهیزات و تحویل تجهیزات عملیات مرکز داده شرکت 1401/09/06 1401/09/09
5982651 مناقصه اجرا و تامین تجهیزات و تحویل تجهیزات عملیات مرکز داده 1401/09/05 1401/09/09
5981334 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات ساماندهی فیزیکی مرکز داده شرکت برق منطقه ای زنجان 1401/09/05 1401/09/09
5970898 مناقصه طراحی ، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی سیستم اطفا حریق - اجرا و تامین تجهیزات و تحویل تجهیزات - واگذاری عملیات تامین ، ساخت ، نصب ، آزمایش و راه اندازی سیستم دیسپاچینگ AOC به روش EPC 1401/09/01 1401/09/02
5963838 مناقصه طراحی ، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی سیستم اطفا حریق - اجرا و تامین تجهیزات و تحویل تجهیزات عملیات مرکز داده - واگذاری عملیات تامین ، ساخت ، نصب ، آزمایش و راه اندازی سیستم دیسپاچینگ... 1401/08/29 1401/10/05
5960628 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات طراحی، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی سیستم اطفاء حریق 1401/08/28 1401/09/02
5960505 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، تدارکات، آزمایش، حمل، نصب، تست ، راه اندازی سیستم اسکادای مرکز AOC از طریق فاینانس فروشنده 1401/08/28 1401/09/05
5943273 مناقصه واگذاری عملیات تامین بوشینگ 1401/08/22 1401/08/25
5939980 مناقصه واگذاری عملیات تامین بوشینگ مورد نیاز پست های 1401/08/22 1401/08/25
5935946 مناقصه واگذاری عملیات تامین بوشینگ مورد نیاز پست های نواحی 1401/08/21 رجوع به آگهی
5935104 مناقصه خرید بوشینگ 1401/08/21 1401/08/25
5844732 مناقصه طراحی و ساخت سامانه قابل حمل آشکارساز، برطرف کننده و محل یاب خطای اتصال به زمین در سیستم تغذیه DC پست های انتقال و فوق توزیع 1401/08/02 رجوع به آگهی
5795458 مناقصه عملیات طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی جهت اصلاح و بهینه سازی هفده پست انتقال و فوق توزیع 1401/07/23 1401/07/27
5795414 مناقصه اصلاح وبهینه سازی طراحی ،تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی 5 پست 1401/07/23 1401/07/27
5794429 مناقصه عملیات اصلاح و رفع معایب خطوط فوق توزیع و انتقال تحت مدیریت شرکت برق 1401/07/23 1401/07/27
5778787 مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خطوط فوق توزیع و انتقال-واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پستهای 63 کیلوولت- واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی طراحی و تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی 1401/07/20 1401/07/27
5774258 مناقصه واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی خطوط فوق توزیع و انتقال-واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی پستهای 63 کیلوولت- واگذاری عملیات اصلاح و بهینه سازی طراحی و تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی 1401/07/19 1401/07/27
5728334 مناقصه واگذاری عملیات خرید دو دستگاه فیدر خانه بسیار 20 کیلو ولت - علمیات توسعه دو فیدر خط 230 کیلو ولت در پست 400 نیروگاه - خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور گازوئیلی 450 کیلو ولت آمپر 1401/07/06 1401/07/09
صفحه 1 از 46