مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات دفتری – نظافتی – وآبدارخانه ای در ساختمان اداری قزوین و سایر اماکن وابسته 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات دفتری – نظافتی – تاسیسات - باغبانی وآبدارخانه ای در ساختمان های ستادی – دیسپاچینگ – مسکونی زنجان 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چراغهای خیابانی و پروژکتورLED 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه خرید چراغهای خیابانی LED و پرژکتوری LED - واگذاری خدمات نظافتی -آبدارخانه ای -باغبانی - خدمات نظافتی -آبدارخانه ای و دفتری 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید چراغهای خیابانی LED و پرژکتوری LED-واگذاری خدمات نظافتی -آبدارخانه ای -باغبانی و .... 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید چراغ های خیابانی LED و پرژکتوری LED - واگذاری خدمات نظافتی، آبدارخانه ای، باغبانی، دفتری و تاسیساتی - واگذاری خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای و دفتری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید چراغهای خیابان LED و پرژکتوری LED - واگذاری خدمات نظافتی، آبدارخانه ای، باغبانی، دفتری و تاسیساتی , ... 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه انجام خدمات مهندسی در زمینه اکیپ های گشت و بازرسی 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه - عملیات تامین دو دستگاه بی خط سیار 63 کیلوولت - عملیات احداث پست های 63/20 کیلوولت - - عملیات احداث 4 بی خط 63 کیلوولت در پست 230 کیلو 1400/10/14 1400/10/15
مناقصه واگذاری عملیات تأمین ،حمل و نصب و تست و راه اندازی ترانسهای قدرت و کمکی و زمین جهت پروژه های شرکت برق منطقه ای 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات احداث پستهای 20/63 کیلوولت 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری عملیات تأمین و تحویل ترانسهای قدرت وکمکی وزمین جهت پروژه های شرکت برق منطقه ای زنجان بصورت PC 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه واگذاری عملیات احداث 4 بی خط 63 کیلوولت در پست 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه واگذاری عملیات تامین دو دستگاه بی خط سیار 63 کیلوولت- عملیات احداث پست های 63/20 کیلوولت 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه واگذاری عملیات تأمین ،حمل و نصب و تست و راه اندازی ترانسهای قدرت وکمکی وزمین جهت پروژه های شرکت 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل خط انتقال آب صنعت منطقه 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه خدمات خودرویی - واگذاری عملیات بهینه سازی پست های فوق توزیع 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه بهینه سازی پستهای فوق توزیع 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات خودرویی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه خدمات خودرویی - واگذاری عملیات بهینه سازی پست های فوق توزیع (حفاظت حذف بار و تعویض بارهای مصرف داخلی) 1400/09/10 1400/09/17
صفحه 1 از 42