کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7412258 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل: تامین تجهیزات و احداث خط 63 کیلووت ارتباطی - عملیات ساختمانی حمل و نصب و تست و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت استان زنجان 1402/09/16 1402/09/23
7394473 مناقصه عملیات ساختمانی، حمل و نصب و تست و راه اندازی پست سیار 20/63 کیلوولت استان زنجان 1402/09/12 1402/09/16
7394411 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات طراحی ، تامین ، عملیات ساختمانی، حمل و نصب و تست و راه اندازی پست سیار 63کیلوولت کاسپین استان زنجان 1402/09/12 1402/09/16
7388313 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : واگذاری عملیات طراحی تامین عملیات ساختمانی حمل و نصب و تست و راه اندازی پست سیار 63 کیلو ولت استان زنجان 1402/09/09 1402/09/16
7383265 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- واگذاری عملیات طراحی تامین عملیات ساختمانی حمل و نصب و تست و راه اندازی پست سیار 63 کیلو ولت 2- واگذاری عملیات احداث پست دائم 63/20 کیلو ولت 3- واگذاری عملیات ساختمانی... استان زنجان 1402/09/08 1402/09/16
7365442 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری شبکه رایانه ای، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری استان زنجان 1402/09/04 1402/09/08
7365430 مناقصه انجام تصفیه شیمیایی آنلاین 7 دستگاه ترانسفورماتور 20/63 کیلوولت و 2 دستگاه ترانسفورماتور 0.4/63 کیلوولت و 1 دستگاه ترانسفورما استان زنجان 1402/09/04 1402/09/08
7365425 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه سرور HP Gen10 Dl380 استان زنجان 1402/09/04 1402/09/09
7365423 مناقصه طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی جهت اصلاح و بهینه سازی پستهای انتقال و فوق توزیع بصورت PC استان زنجان 1402/09/04 1402/09/08
7365348 مناقصه طراحی و تأمین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی و تعویض تابلوهای 20 کیلوولت ایستگاه فوق توزیع جهت طرح اصلاح اصلاح و بهینه سازی پست 20/63 کیلوولت استان زنجان 1402/09/04 1402/09/08
7359500 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل واگذاری عملیات تامین و تعویض تابلوهای حفاظت پست - انجام تصفیه شیمیایی آنلاین ترانسفورماتور - خرید دو دستگاه سرور - اصلاح و بهینه سازی پستهای انتقال فوق توزیع شرکت (تعویض ت... استان زنجان 1402/09/01 1402/09/08
7355646 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : واگذاری عملیات تامین و تعویض تابلوهای حفاظت پست - انجام تصفیه شیمیایی آنلاین 7 دستگاه ترانسفورماتور 63/20 کیلوولت و 2 دستگاه ترانسفورماتور 63/0.4 کیلوولت و 1 دستگاه تران... استان زنجان 1402/08/30 1402/09/08
7343478 مناقصه عمومی یک مرحله ای رید 75 دستگاه LBS خازنی 20 کیلوولت مورد نیاز شرکت های برق منطقه ای استان زنجان 1402/08/27 1402/09/01
7310274 مناقصه تامین کلیدهای LBS استان زنجان 1402/08/25 1402/09/01
7292712 مناقصه خرید 580 مگاوار خازن 20 کیلوولت 400 کیلووار و 84 مگاوار خازن 63 عمومی یک کیلوولت 400 کیلووار استان زنجان 1402/08/21 1402/08/24
7289458 مناقصه خرید 580 مگاوار خازن 20 کیلوولت 400 کیلووار و 84 مگاوار خازن 63 عمومی یک کیلوولت 400 کیلووار استان زنجان 1402/08/20 1402/08/24
7288735 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 580 مگاوار خازن 20کیلوولت 400 کیلووار و 84 مگاوار خازن 63 کیلوولت 400 کیلووار شرکت برق منطقه ای زنجان استان زنجان 1402/08/20 1402/08/24
7253179 مناقصه خرید باتری جهت پستهای منطقه استان قزوین 1402/08/09 1402/08/14
7252925 مناقصه خرید باتری جهت پست های منطقه استان زنجان 1402/08/09 1402/08/14
7248403 مناقصه خرید باتری استان زنجان 1402/08/08 1402/08/14
صفحه 1 از 50