مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان خود 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و ساخت دستگاه تست داشبورد خودرو 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران - ساخت تجهیزات تست تصادف 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات طراحی و ساخت دستگاه تست داشبورد 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت تجهیزات تست تصادف 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان خود 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران ذیصلاح جهت ساخت تجهیزات آزمایشگاه تست تصادف crash test 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت تجهیزات تست تصادف 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات طراحی و ساخت ربات رانندگی 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با کوپلینگ فابریک به ظرفیت اسمی kva 650 همراه با خدمات نصب و راه اندازی مورد نیاز 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات طراحی و ساخت ربات رانندگی 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری نیروی باز شدن سگک کمربند ایمنی 1400/09/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور با کوپلینگ فابریک به ظرفیت اسمی 650 KVA همراه با خدمات نصب و راه اندازی مورد نیاز خود 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید خدمات طراحی و ساخت ربات رانندگی اتوماتیک بر روی شاسی دینامومتر 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی و ساخت دستگاه تست دوام قفل میل فرمان 1400/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شبکه (سیسکو) 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی و ساخت راننده اتوماتیک 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات طراحی و ساخت ربات رانندگی مورد نیاز 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات طراحی و ساخت ربات رانندگی 1400/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10