مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5970714 مناقصه واگذاری بهره برداری ، راهبری ، حراست و حفاظت از ایستگاههای بالابر و پمپاژ فاضلاب 1401/09/01 1401/09/02
5969041 مناقصه بهره برداری ، راهبری ، حراست و حفاظت از ایستگاههای بالابر و پمپاژ فاضلاب خیابانها 1401/08/30 رجوع به آگهی
5940626 مناقصه بهره برداری ، راهبری ، حراست و حفاظت از ایستگاههای بالابر و پمپاژ فاضلاب 1401/08/22 1401/08/25
5924029 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/17 1401/08/29
5915950 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بخش غربی اهواز 1401/08/15 1401/08/19
5915948 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/15 1401/08/19
5915726 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/15 1401/08/29
5914127 مناقصه خرید یک دستگاه جنتکس 1401/08/14 رجوع به آگهی
5910434 مناقصه خرید یکدستگاه جنتکس 1401/08/12 1401/08/16
5909214 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه جنتکس 1401/08/12 1401/08/16
5906747 مناقصه خرید یک دستگاه جنتکس 1401/08/11 رجوع به آگهی
5892088 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/07 1401/08/09
5892086 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/07 1401/08/09
5890620 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/07 1401/08/09
5879065 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/07 1401/08/09
5864453 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/04 1401/08/09
5862644 مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب 1401/08/04 1401/08/09
5770190 مناقصه خرید 900 تن آب ژاول 1401/07/18 1401/07/16
5762794 مناقصه خرید 30 دستگاه پمپ های لجن کش فاضلابی در اقطار 6، 12 و 16 اینچ 1401/07/16 1401/07/18
5756673 مناقصه خرید 150 تن پرکلرین 1401/07/12 1401/07/16
صفحه 1 از 150