مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرا و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تالا رو هتل شهرداری 1395/09/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجرا و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تالا رو هتل شهرداری 1395/09/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرا و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تالا رو هتل شهرداری 1395/07/25 رجوع به آگهی
اجراء و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تجاری 1395/07/11 رجوع به آگهی
اجراء و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تجاری 1395/07/04 رجوع به آگهی
واگذاری اجرا و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تالا رو هتل شهرداری 1395/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجرا و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تالا رو هتل شهرداری 1395/06/24 رجوع به آگهی
اجراء و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تجاری 1395/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجرا و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تجاری 1394/12/12 رجوع به آگهی
اجرای و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تجاری 1394/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 15