مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5981339 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی P/F: VARCO TOP DRIVE-0045026 1401/09/05 1401/09/17
5980595 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شرح کالا:150 bbl cement batch mixer skid /شماره تقاضا: 0107048029 / شماره مناقصه :FP/17-01/101 1401/09/03 1401/09/14
5980459 مناقصه شرح کالا:TRAILER MOUNTED TWIN PUMP CEMENTING UNITS 1401/09/03 1401/09/14
5980456 مناقصه کالا:DOUBLE PUMP ACIDIZING TRAILER پمپ تراک اسید 1401/09/03 1401/09/14
5980445 مناقصه خرید عمده اقلام حفاری 1401/09/03 1401/09/12
5979389 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تامین غذا و نیروی انسانی 1401/09/03 1401/09/08
5979265 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید اقلام شیمیایی 1401/09/03 1401/09/13
5979264 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید اقلام شیمیایی 1401/09/03 1401/09/13
5979263 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای دو مرحله ای خرید اقلام شیمیایی 1401/09/03 1401/09/13
5974740 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ELAMGO CO EDDY CURRENT BRAKE BAYLOR 1401/09/02 1401/09/12
5972498 مناقصه تامین چهار (4) دستگاه جراثقال 20تن خودکششی 1401/09/01 1401/09/13
5970710 مناقصه TRAILER MOUNTED TWIN PUMP CEMENTING AND SPARE PARTS 1401/09/01 1401/09/13
5970026 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شرح کالا:P/F MACK MODEL JINPOLE PRIMARY WINCH /شماره تقاضا: 0107048014 / شماره مناقصه :FP/17-01/091 1401/08/30 1401/09/13
5970022 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شرح کالا:NON FIRED TRAILER NITROGEN PUMPING UNIT /شماره تقاضا: 0107048025 / شماره مناقصه :FP/17-01/095 1401/08/30 1401/09/13
5969975 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 13 دستگاه تراکشن موتور GE 1401/08/30 1401/09/09
5969109 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شرح کالا:ROUGH TERRAIN CRANE 30 TON /شماره تقاضا: 0107048015 / شماره مناقصه :FP/17-01/092 1401/08/30 1401/09/13
5969108 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شرح کالا:ROUGH TERRAIN CRANE 50 TON /شماره تقاضا: 0107048016 / شماره مناقصه :FP/17-01/093 1401/08/30 1401/09/13
5968265 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی FILTER- 0147005- فیلتر 1401/08/30 1401/09/10
5967800 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شرح کالا:TRAILER MOUNTED 16 TONS LIQUID NITROGEN TANK AND SPARE PARTS /شماره تقاضا: 0107048028 / شماره مناقصه :FP/17-01/098 1401/08/30 1401/09/13
5967121 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی P/F: CLAMP AND HUBS AND GATE VALVE- 9845103 1401/08/30 1401/09/10
صفحه 1 از 38