کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7408293 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای دو مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210161 - PAC R,PAC LV استان خوزستان 1402/09/15 1402/10/02
7408290 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای دو مرحله ای خرید مواد شیمیایی استان خوزستان 1402/09/15 1402/10/02
7408279 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای دو مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210169 - PHPA(POWDER) استان خوزستان 1402/09/15 1402/10/02
7391370 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210174-STARCH(WHAET,POTATO,HT) استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/23
7391335 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210171-H2S SCAVENGER استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/23
7391333 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210170-BENTONITE استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/23
7391332 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210168-FEROBAR استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/23
7391328 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210162-گل روغنی استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/23
7391324 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای یک مرحله ای خرید مواد شیمیایی به شماره 0210167 -PIPE FREE AGENT,CORROSSION INHIBITOR,LUBRICANT استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/23
7391257 مناقصه خرید مواد شیمیایی استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/23
7386187 مناقصه خرید مواد شیمیایی به شماره 0210177-CAUSTIC SODA استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/23
7383000 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید اینترنت بر بستر ماهواره برای دستگاه های حفاری استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/13
7380211 مناقصه لوله های جداری آستری.مغزی مورد استفاده در چاههای نفت و گاز در سایزهای 7و 5و 5/8-9 اینچ استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/18
7376778 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید دستگاه کرن 20 تن استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/22
7376703 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید سیستم رایانه استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/22
7373912 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید اقلام حفاری p/f FARR WINCATT تحت تقاضای 0130441 استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/15
7372468 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و تامین قطعات جهت بازسازی سیستم ابزار دقیق و کسب اطلاع 6 دستگاه پمپ تراک استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/22
7371716 مناقصه ساخت قطعات fishing jar 0135145 استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/22
7371714 مناقصه 6دستگاه دیزل ژنراتور اصلی دستگاه حفاری مدل cat 3516 استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/22
7371710 مناقصه تأمین 4 دستگاه جراثقال 20 تن جهت جابجایی تجهیزات دستگاههای حفاری استان خوزستان 1402/09/05 1402/09/21
صفحه 1 از 80