مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری،حمل وتخلیه 40هزارتن نهاده های کشاورزی 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری،حمل وتخلیه 40هزارتن نهاده های کشاورزی 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 13 هزار تن نهاده های کشاورزی از مبدا 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه 13 هزار تن نهاده های کشاورزی از مبدا شوشتر 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 20 هزار تن نهاده های کشاورزی 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و تخلیه نهاده ها و خاک فسفات 1400/09/18 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تصدی و مدیریت خدمات حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی و خاک فسفات 1400/09/18 1400/09/22
مناقصه واگذاری تصدی و مدیریت خدمات حمل و تخلیه نهاده های به مقدار ۴۰۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی و خاک فسفات از مبدأ بندر امام به اقصی نقاط کشور 1400/09/17 1400/09/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدمناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 20هزار تن نهاده کشاورزی 1400/07/25 1400/07/29
مناقصه عملیات کیسه گیری(دپو، سردوزی، توزین، پارت چینی و صفافی) 30 هزار تن کود شیمیایی 1400/07/22 1400/07/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل و تخلیه 60 هزار تن نهاده کشاورزی 1400/07/21 1400/07/24
مناقصه بارگیری حمل و تخلیه 20000 تن نهاده کشاورزی از مبدا 1400/07/07 1400/07/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 20 هزار تن نهاده های کشاورزی 1400/07/07 1400/07/12
مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 20 هزار تن انواع نهاده کشاورزی 1400/06/21 1400/06/25
مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 20 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی 1400/06/04 1400/06/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه 40 هزار تن نهاده کشاورزی 1400/06/03 1400/06/07
مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 20 هزار تن نهاده های کشاورزی 1400/06/03 1400/06/07
مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1400/06/02 1400/06/07
مناقصه واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/02/29 1400/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی ونگهبانی 1400/02/28 1400/03/02
صفحه 1 از 12