کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7391046 مناقصه خرید 6 سری باتری 2 ولتی 420 آمپر ساعت اسیدی به همراه استراکچر و کلیه متعلقات استان یزد 1402/09/11 رجوع به آگهی
7203308 مناقصه کابل کشی طرحهای موردی مسی و فیبر نوری استان یزد 1402/07/25 رجوع به آگهی
7197668 مناقصه کابل کشی طرحهای موردی مسی و فیبر نوری مراکز استان یزد 1402/07/24 رجوع به آگهی
6972410 مناقصه واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی استان یزد 1402/06/07 رجوع به آگهی
6860169 مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی استان یزد 1402/05/10 رجوع به آگهی
6855207 مناقصه واگذاری نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی استان یزد 1402/05/09 رجوع به آگهی
6111963 مناقصه نگهداری شبکه هوایی استان یزد 1401/10/14 رجوع به آگهی
6106998 مناقصه نگهداری شبکه هوایی مراکز شهرستان استان یزد 1401/10/13 رجوع به آگهی
4529812 مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان یزد 1400/09/04 رجوع به آگهی
4528646 مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان یزد 1400/09/04 1400/09/15
4528072 مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز استان یزد 1400/09/04 رجوع به آگهی
4154311 مناقصه واگذاری اجرای مفصلبندی فیبر مراکز استان یزد 1400/04/31 1400/05/11
3819541 مناقصه واگذاری نگهداری شبکه فیبرنوری شامل نگهداری، رفع خرابی، بهینه سازی، استان یزد 1400/02/07 رجوع به آگهی
3606848 مناقصه نگهداری شبکه فیبر نوری استان یزد 1399/11/15 رجوع به آگهی
2739008 مناقصه واگذاری کابل کشی فیبر نوری و کابل کشی طرح های مسی و فیبر نوری استان یزد 1399/01/26 1399/02/08
2736797 مناقصه واگذاری کابل کشی فیبر نوری و کابل کشی طرح های مسی و فیبر نوری استان یزد 1399/01/25 1399/02/08
2164431 مناقصه اجرای فیبرنوری مسیر و اجرای فیبرنوری سه راهی استان یزد 1398/05/27 رجوع به آگهی
2047719 مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به قدرت حداقل 270kva استان یزد 1398/04/05 1398/04/22
2046914 مناقصه خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور به قدرت حداقل 270kva استان یزد 1398/04/04 1398/04/22
1887857 مناقصه واگذاری فیبر نوری استان یزد 1398/01/27 1398/02/09
صفحه 1 از 46