مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک cps چاهی 1397/12/25 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک cps چاهی میدان 1397/12/23 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک cps چاهی 1397/12/22 1397/12/28
خرید 8 دستگاه GPS مولتی فرکانسه 1397/12/05 1397/12/08
خرید 8 دستگاه GPS مولتی فرکانسه 1397/11/11 1397/11/15
خرید 8 دستگاه GPS 1397/11/10 1397/11/15
خرید یک دستگاه Hi – Flow – Sampler (اندازه گیری نرخ نشت متان) 1397/10/13 1397/10/19
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور 1397/10/05 1397/10/10
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور 1397/10/05 1397/10/10
پروژه طراحی، تهیه مصالح و اجرای سیستم ارت و صاعقه در cgs ها 1397/09/28 1397/10/05
صفحه 1 از 74