کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7413112 مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی در بخشی از محوطه 26 هکتاری استان سمنان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7410102 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت تاسیسات و اماکن استان سمنان 1402/09/15 1402/09/21
7404593 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته جهت تاسیسات و اماکن استان سمنان 1402/09/14 1402/09/21
7402468 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه تغذیه و توزیع متداخل با باند دوم جاده سمنان فیروزکوه استان سمنان 1402/09/13 1402/09/16
7397037 مناقصه مقاوم سازی ساختمان عملیاتی و پست امداد شهرستان استان سمنان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7395917 مناقصه اصلاح سیستم های روشنایی CGS های استان استان سمنان 1402/09/12 1402/09/18
7393142 مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته جهت تاسیسات و اماکن در سطح شرکت استان سمنان 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392731 مناقصه اصلاح شبکه تغذیه و توزیع متداخل با باند دوم جاده استان سمنان 1402/09/11 1402/09/16
7391317 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اصلاح سیستم های روشنایی CGS های استان استان سمنان 1402/09/11 1402/09/18
7389529 مناقصه اصلاح سیستم های روشنایی CGS های استان استان سمنان 1402/09/11 1402/09/18
7376459 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده استان سمنان 1402/09/06 1402/09/11
7372249 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده استان سمنان 1402/09/05 1402/09/11
7371709 مناقصه خرید رگولاتور 5-25-40-65-100-160 متری و 160 متری دو پوندی استان سمنان 1402/09/05 1402/09/09
7370909 مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات پراکنده استان سمنان 1402/09/05 1402/09/11
7370718 مناقصه اصلاح سیستم های روشنایی CGS استان سمنان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7367742 مناقصه خرید رگولاتور 10 مترمکعبی استان سمنان 1402/09/04 1402/09/09
7367565 مناقصه خرید رگولاتور 10 مترمکعبی استان سمنان 1402/09/04 1402/09/09
7366648 مناقصه خرید رگولاتور 5-25-40-65-100-160 متری و 160 متری دو پوندی مطابق استانداردهای شرکت ملی گاز ایران استان سمنان 1402/09/04 1402/09/09
7366574 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رگولاتور 5-25-40-65-100-160 و 160 دو پوندی استان سمنان 1402/09/04 1402/09/09
7362704 مناقصه اصلاح شبکه تغذیه و توزیع متداخل با باند دوم جاده استان سمنان 1402/09/02 1402/09/16
صفحه 1 از 88