مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث دیوار پیش ساخته بتنی 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه پروژه احداث دیوار پیش ساخته بتنی به منظور جداسازی تاسیسات خط انتقال گاز از ایستگاه CGS 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه پروژه احداث دیوار پیش ساخته بتنی به منظور جداسازی تاسیسات خط انتقال گاز از ایستگاه CGS 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه اجرای عملیات سیستم برق روشنایی ، سیستم طراحی و خرید و اجرای برق به روش خورشیدی و سیستم طراحی و خرید و اجرای ارت و صاعقه گیر CGS روستا 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه گازرسانی به محور روستاها 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه اجرای سیستم روشنایی، طراحی و تامین برق به روش خورشیدی و اجرای ارت و صاعقه گیر ایستگاه CGS روستا 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه اجرای عملیات سیستم برق روشنایی ، سیستم طراحی و خرید و اجرای برق به روش خورشیدی و سیستم طراحی و خرید و اجرای ارت و صاعقه گیر CGS 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه گازرسانی به محور روستاها 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه اجرای سیستم روشنایی ،طراحی و تامین برق به روش خورشیدی و اجرای ارت و صاعقه گیر 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرسانی به محور 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات خودروهای استیجاری با راننده 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه تأمین خدمات خودروهای استیجاری با راننده 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری با راننده 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری با راننده 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه پروژه تهیه و جایگزینی اتصالات مفصلی به همراه نصب شیر قفل شونده برنجی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و جایگزینی اتصالات مفصلی 1400/10/14 1400/10/22
مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه CGS با ظرفیت 120000 متر مکعب بر ساعت 1400/10/11 1400/10/11
مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه CGS با ظرفیت ۱۲۰۰۰۰ متر مکعب 1400/10/08 1400/10/11
مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه CGS با ظرفیت 120000 متر مکعب بر ساعت 1400/10/07 1400/10/11
مناقصه پروژه گازرسانی به خط تغذیه و انتقال و نصب ایستگاه CGS منطقه 1400/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68