مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سرویس دهی و انجام ماموریتهای اداره 1387/07/20 1387/08/05
واگذاری انجام امور طبخ و سرو یک وعده غذا 1387/03/11 1387/03/26
واگذاری انجام امور طبخ و سرو یک وعده غذای کارکنان 1387/03/09 1387/03/24
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1387/02/25 1387/03/09
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1387/02/24 1387/03/08
خریداری 500 دستگاه رایانه و قطعات متعلقه 1387/02/11 1387/02/26
واگذاری انجام امور خدماتی 1387/02/10 1387/02/25
خریداری 500 دستگاه رایانه و ... 1387/02/09 1387/02/24
واگذاری انجام امور خدماتی 1387/02/09 1387/02/24
خرید 150 دستگاه کمد 6 درب 1387/02/05 1387/02/20
صفحه 6 از 7