مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - تهیه و نصب یک دستگاه فیدر 20 کیلوولت شهرک صنعتی - مخزن زمینی ۱۰۰۰ مترمکعبی ناحیه صنعتی 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه تهیه و نصب یک دستگاه فیدر 20 کیلو ولت--مخزن زمینی 1000 مترمکعبی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب یک دستگاه فیدر 20 کیلوولت شهرک صنعتی آق قلا 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مخزن زمینی 1000 متر مکعبی ناحیه صنعتی 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه تکمیل جداول هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تک جدول بلوار و میادین اصلی ناحیه 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و خیابانکشی شهرک صنعتی گنبد ( فاز توسعه ) 1400/07/29 1400/08/06
مناقصه زیرسازی و خیابانکشی شهرک صنعتی 1400/07/17 1400/07/27
مناقصه حفر چاه آب شهرک 1400/07/17 1400/07/27
مناقصه جدول هدایت آبهای سطحی ناحیه صنعتی 1400/07/17 1400/07/27
مناقصه احداث مجتمع کارگاهی ( 12 واحد کارگاهی ) 1400/07/17 1400/07/27
مناقصه زیرسازی و خیابانکشی شهرک صنعتی 1400/06/31 1400/07/04
مناقصه واگذاری زیرسازی و خیابان کشی 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و خیابانکشی شهرک صنعتی 1400/06/27 1400/07/04
مناقصه واگذاری کنترل سیل شهرک صنعتی- لکه گیری آسفالت شهرک صنعتی 1400/06/22 1400/06/24
مناقصه لکه گیری آسفالت 1400/06/14 1400/06/24
مناقصه کنترل سیل 1400/06/14 1400/06/24
مناقصه رمپ ورودی ناحیه صنعتی -حفر چاه آب 1400/03/19 1400/03/22
مناقصه رمپ ورودی - حفر چاه آب - کانال هدایت آبهای سطحی - احداث مجتمع کارگاهی 1400/03/12 1400/03/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای رمپ ورودی ناحیه صنعتی 1400/03/11 1400/03/22
صفحه 1 از 18