مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی 1397/12/18 1397/12/22
بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرک ها و نواحی صنعتی استان 1397/12/15 رجوع به آگهی
بهره برداری، نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب شهرکها و نواحی صنعتی استان 1397/12/15 1397/12/22
احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی و.. 1397/11/25 1397/11/30
احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی 1397/11/24 رجوع به آگهی
احداث و نگهداری از فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی استان 1397/11/23 1397/11/30
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی(بصورت حجمی)شهرکها و نواحی صنعتی استان 1397/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به صورت حجمی شهرکها و نواحی صنعتی استان 1397/11/16 1397/11/23
واگذاری تکمیل خط انتقال برق 20 کیلوولت 1397/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 27