مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر و نگهداری ایستگاههای پمپاژ فاضلاب 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و نوسازی شبکه و انشعاب 1400/06/07 1400/06/09
مناقصه بازسازی و نوسازی شبکه و انشعابات آب شهرستان 1400/05/11 1400/05/14
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی خطوط انتقال اصلی و فرعی و شبکه های توزیع روستاها مجموعه مخزن صفرزهی 1399/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی خطوط انتقال اصلی و فرعی و شبکه های توزیع روستاهای زیر مجموعه مخزن 1399/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شبکه های توزیع روستاها 1399/05/14 1399/05/16
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن به همراه جاده دسترسی مجتمع 1399/05/14 1399/05/16
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع 1399/05/14 1399/05/16
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1399/05/14 1399/05/16
مناقصه عملیات اجرایی احداث مخازن به همراه جاده دسترسی مجتمع 1399/05/13 1399/05/16
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شبکه های توزیع روستاها 1399/05/13 1399/05/16
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع 1399/05/13 1399/05/16
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1399/05/13 1399/05/16
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1399/05/12 1399/05/16
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع 1399/05/12 1399/05/16
مناقصه عملیات اجرایی شبکه های توزیع روستاها 1399/05/12 1399/05/16
مناقصه تکمیل عملیات اجرایی خطوط انتقال اصلی و فرعی و شبکه های توزیع روستاهای زیر مجموعه مخزن 1399/05/04 1399/05/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای چاه کیچی ،چاه جلال وعاشقان حسینی شهرستان دلگان 1399/05/04 1399/05/07
مناقصه عملیات اجرایی شبکه توزیع آب 1399/05/04 1399/05/07
مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب 1399/05/02 1399/05/02
صفحه 1 از 41