مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی تأمین کلیه لوازم نصب انشعابات آب 1398/07/21 1398/07/28
عملیات اجرایی حفر 10 حلقه چاه دستگاهی مربوط به مجتمع 1398/07/18 1398/07/22
واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال، شبکه توزیع و ساخت یک باب مخزن 200 مترمکعبی 1398/07/18 1398/07/22
واگذاری تامین عملیات اجرایی حفر 2 حلقه چاه دستگاهی 1398/07/18 1398/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر 2 حلقه چاه دستگاهی 1398/07/17 1398/07/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اجرایی حفر 10 حلقه چاه دستگاهی مربوط به مج... 1398/07/17 1398/07/22
واگذاری تامین عملیات اجرایی حفر 2 حلقه چاه دستگاهی 1398/07/17 1398/07/22
عملیات اجرایی حفر 10 حلقه چاه دستگاهی 1398/07/17 1398/07/22
واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال، شبکه توزیع و ساخت یک باب مخزن 200 مترمکعبی 1398/07/17 1398/07/22
فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی لوله گذاری بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان (محدوده... 1398/07/16 1398/07/21
صفحه 1 از 62