مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرای ساخت یک باب مخزن 50 مترمکعبی، سایت و دیوارکشی 1397/12/25 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب روستاها 1397/12/25 1397/12/28
عملیات اجرایی احداث آبگیر شناورچاه نیمه 1397/12/23 1397/12/28
عملیات اجرایی خطوط انتقال آب- عملیات اجرایی ساخت یکباب مخزن 50 مترمکعبی 1397/12/23 1397/12/28
عملیات اجرایی احداث آبگیر شناور طرح آبرسانی به روستاها 1397/12/23 1397/12/28
واگذاری عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب مجتمع 1397/12/23 1397/12/28
تامین عملیات اجرایی شبکه توزیع آب روستا ـ خط انتقال آب مسیر پمپاژ از چاه به مخزن 1397/12/23 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب روستا 1397/12/23 1397/12/28
عملیات اجرایی مخزن 500 مترمکعبی و ساختمان سرچاهی روستا 1397/12/23 1397/12/28
واگذاری عملیات اجرایی ساخت یک باب مخزن 50 مترمکعبی، سایت و دیوارکشی 1397/12/23 1397/12/28
صفحه 1 از 49