مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات شهری در سطح ناحیه 1398/10/25 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورخدمات شهری در سطح ناحیه1منطقه5شهر زاهدان 1398/10/15 1398/10/18
خرید و نصب تابلوهای اسامی معابر، بلوارها و میادین 1398/10/14 1398/10/17
واگذاری امور خدمات شهری 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری خرید و نصب تابلوهای اسامی معابر، بلوارها، میادین 1398/10/14 1398/10/17
واگذاری امور خدمات شهری درسطح ناحیه3منطقه3شهر 1398/10/12 1398/10/15
پیاده رو سازی خیابان 1398/10/12 1398/10/15
پیاده روسازی خیابان 1398/10/11 1398/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهری درسطح ناحیه 1398/10/11 1398/10/15
واگذاری مرمت نوارهای حفاری شرکت گازبه مساحت 60000مترمربع 1398/10/11 1398/10/15
صفحه 1 از 43