مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم و بازسازی معابر سطح شهر - تخریب و بازسازی پیاده رو ضلع شرقی بلوار 1399/11/01 1399/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تخریب و بازسازی پیاده رو ضلع شرقی بلوار دانشگاه حدفاصل هتل فرهیختگان تا پل... 1399/10/30 1399/11/06
ترمیم و بازسازی معابر سطح شهر - تخریب و بازسازی پیاده رو 1399/10/29 1399/11/06
ترمیم وبازسازی معابر سطح شهر به مساحت200هزارمترمربع(سری اول) 1399/10/29 1399/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم وبازسازی معابر سطح شهربه مساحت200هزارمترمربع(سری دوم) 1399/10/29 1399/11/06
اصلاحیه سرمایه گذاری جمع آوری مکانیزه پسماندهای خشک بارویکرد ساماندهی زباله گردها 1399/10/24 رجوع به آگهی
تکمیل سازه حفاظتی اطراف مسیل 1399/10/24 1399/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل سازه حفاظتی اطراف مسیل پاسداران از بلوار کشاورز تانرسیده به خیابان سع... 1399/10/22 1399/10/27
تکمیل سازه حفاظتی اطراف مسیل 1399/10/22 1399/10/28
سرمایه گذاری طرح جمع آوری و مکانیزه پسماندهای خشک بارویکرد ساماندهی زباله گردها درمناطق 1399/10/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68