مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه:" آسفالت معابر حاشیه شهر زاهدان به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع" 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه واگذاری پروژه تخریب و بازسازی پیاده رو 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تخریب و بازسازی پیاده رو 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه تخریب و بازسازی پیاده رو 1400/10/06 1400/10/13
مناقصه پروژه آسفالت معابر 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه آسفالت معابر حاشیه شهر به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر حاشیه شهر 1400/09/29 1400/10/06
مناقصه احداث سایبان ماشین آلات سازمان پسماند 1400/09/25 1400/09/29
مناقصه احداث سایبان ماشین آلات 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه احداث سایبان ماشین آلات 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه خرید و نصب پلاک شناسایی اماکن 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه خرید و نصب پلاک شناسایی اماکن 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه خرید تابلوهای شناسایی معابر 1400/09/17 1400/09/25
مناقصه خرید تابلوهای شناسایی معابر، میلان، بلوارها، تمثال شهداء، میادین 1400/09/16 1400/09/25
مناقصه خرید و نصب پلاک شناسایی اماکن 1400/09/15 1400/09/23
مناقصه خرید تابلوهای شناسایی معابر 1400/09/15 1400/09/25
مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار فضای سبز پارک 1400/09/07 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل ونصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار فضای سبز پارک ملت زاهدان 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه تخریب و بازسازی پیاده رو 1400/09/02 1400/09/08
مناقصه تخریب و بازسازی پیاده رو به مساحت حدود ۵۰۰۰ متر مربع لاین جنوبی 1400/09/02 1400/09/08
صفحه 1 از 46