مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مدیریت خدمات کشوری به منظور خرید خدمات برای مراکز رفاهی، بهداشتی، درمانی، ورزشگاه ها و کانونها از بخ... 1398/02/14 رجوع به آگهی
عملیات تکمیل ساختمان, دیوار محوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی 1397/12/21 رجوع به آگهی
خرید مخزن فلزی 1100 لیتری مکانیزه، خرید نیمکت و سطل زباله پایه بتنی، آبرسانی در محوطه منطقه... 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات 1397/10/05 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی انهار و پیاده روسازی - توسعه فضای سبز بزرگراه ها - سرویس، نگهداری و راهبری سیستم های... 1397/10/03 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری، بهسازی و لکه گیری اسفالت و احداث معابر و زیرساخت های محله و ... 1397/09/06 رجوع به آگهی
عملیات برف روبی 1397/08/07 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی و اصلاح هندسی، عملیات همسطح سازی در سطح منط... 1397/08/02 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی و اصلاح هندسی شهرک، عملیات همسطح سازی، عملیات نگهد... 1397/05/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 33