مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات 1397/10/05 رجوع به آگهی
تعمیر و بهسازی انهار و پیاده روسازی - توسعه فضای سبز بزرگراه ها - سرویس، نگهداری و راهبری سیستم های... 1397/10/03 رجوع به آگهی
تعمیر و نگهداری، بهسازی و لکه گیری اسفالت و احداث معابر و زیرساخت های محله و ... 1397/09/06 رجوع به آگهی
عملیات برف روبی 1397/08/07 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی و اصلاح هندسی، عملیات همسطح سازی در سطح منط... 1397/08/02 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات احداث پایانه حمل و نقل عمومی و اصلاح هندسی شهرک، عملیات همسطح سازی، عملیات نگهد... 1397/05/23 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات تعمیر, نگهداری,بهسازی و لکه گیری آسفالت در نواحی مختلف و تعمیر و نگهداری, بهس... 1397/05/20 رجوع به آگهی
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1397/05/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات نگهداری فضای سبز 1397/05/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32