مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید شیرآلات آمونیاکی سردخانه 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه خرید و نصب دستگاه تصفیه آب فاضلاب و احداث فاضلاب در سایت بندر 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب دستگاه تصفیه آب فاضلاب و احداث فاضلاب 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیتهای شرکت پشتیبانی و خدماتی 1400/09/30 1400/10/01
مناقصه واگذاری فعالیتهای شرکت پشتیبانی و خدماتی 1400/09/29 1400/10/01
مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه ها و کشتارگاه 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه ها و کشتارگاه 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه احداث دیوار محوطه مجتمع سردخانه ای 1400/08/25 1400/08/25
مناقصه خرید قطعات دیزل ژنراتور کامینز 1400/07/27 1400/08/01
مناقصه خرید قطعات دیزل ژنراتور کامینز 16 سیلندر سردخانه 1400/07/25 1400/08/01
مناقصه احداث دیوار محوطه مجتمع سردخانه 1400/06/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات دیزل ژنراتور کامینز 16 سیلندر 1400/06/29 1400/06/31
مناقصه احداث دیوار محوطه مجتمع سردخانه ای 1400/06/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات دیزل ژنراتور کامینز 1400/06/27 1400/07/11
مناقصه خرید قطعات دیزل ژنراتور کامینز 16 سیلندر 1400/06/08 رجوع به آگهی
مناقصه ساشه گذاری و آفت زدایی محمولات علوفه ای 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ضد عفونی نمودن انبارهای استیجاری 1400/03/20 1400/03/20
مناقصه واگذاری ضد عفونی نمودن انبارهای استیجاری 1400/03/19 1400/03/20
مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری نهادهای دامی 1400/03/11 رجوع به آگهی
مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری نهادهای دامی 1400/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11