کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392294 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری برای دیتا سنتر شامل 6 دستگاه سرور فیزیکال، یک دستگاه سرور پشتیبان گیری و تجهیزات شبکه (SAN SWITCH، سن سوییچ) در محل اتاق سرور استان لرستان 1402/09/11 1402/09/13
7383336 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری برای دیتا سنتر استان لرستان 1402/09/08 1402/09/13
7381202 مناقصه واگذاری احداث شبکه kv 20 هوایی به طول تقریبی 3,800 متر به همراه نصب 15 دستگاه دکل 33 kv جهت تأمین برق کارخانه آهک هیدراته استان لرستان 1402/09/07 1402/09/08
7376521 مناقصه احداث شبکه kv 20 هوایی به طول تقریبی 3,800 متر به همراه نصب 15 دستگاه دکل 33 kv جهت تأمین برق کارخانه آهک هیدراته استان لرستان 1402/09/06 1402/09/08
7373572 مناقصه یک دستگاه سرور پشتیبان گیری و تجهیزات شبکه (san switch، سن سوییچ) استان لرستان 1402/09/05 1402/09/13
7367762 مناقصه اجرای عملیات، توسعه و احداث شبکه kv20 استان لرستان 1402/09/04 1402/09/05
7364095 مناقصه احداث شبکه kv20 هوایی به طول تقریبی3.800 متر به همراه نصب 15 دستگاه دکل kv33 جهت تأمین برق استان لرستان 1402/09/02 1402/09/08
7364031 مناقصه اجرای عملیات، توسعه و احداث شبکه kv20 استان لرستان 1402/09/02 1402/09/05
7356242 مناقصه اجرای عملیات، توسعه و احداث شبکه kv20 فاز 2-1 استان لرستان 1402/08/30 1402/09/05
7303906 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور مشترکین عادی و سنگین به صورت حجمی استان لرستان 1402/08/23 1402/08/25
7299092 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور مشترکین عادی و سنگین به صورت حجمی استان لرستان 1402/08/22 1402/08/25
7294232 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور مشترکین عادی و سنگین به صورت حجمی استان لرستان 1402/08/21 1402/08/25
7268831 مناقصه برونسپاری انجام عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی استان لرستان 1402/08/14 1402/08/18
7264851 مناقصه اصلاح و تست لوازم اندازه گیری تکفاز در محدوده مدیریت های توزیع برق استان لرستان استان لرستان 1402/08/13 1402/08/18
7264247 مناقصه برونسپاری انجام عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی استان لرستان 1402/08/13 1402/08/18
7230678 مناقصه انجام خدمات اجاره تعداد 15 دستگاه خودرو مزدا دوکابین بدون راننده استان لرستان 1402/08/03 1402/08/07
7226414 مناقصه انجام خدمات اجاره تعداد 15 دستگاه خودرو مزدا دوکابین بدون راننده استان لرستان 1402/08/02 1402/08/07
7215078 مناقصه انجام خدمات اجاره تعداد 15 دستگاه خودروی مزدا دوکابین بدون راننده استان لرستان 1402/07/29 1402/08/07
7212573 مناقصه اجرای عملیات، توسعه و احداث شبکه kv20 فاز 2-1 توسعه منطقه استان لرستان 1402/07/29 1402/08/07
6982138 مناقصه خرید 760 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات کم ظرفیت AB استان لرستان 1402/06/09 1402/06/16
صفحه 1 از 44