مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5998320 مناقصه پشتیبانی سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین 1401/09/09 1401/09/16
5998153 مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات (قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و دیماندی و تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی) 1401/09/09 1401/09/16
5994300 مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی به صورت حجمی در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق 1401/09/08 1401/09/16
5849856 مناقصه خرید تعداد 7 دستگاه تاور kv20 و38 دستگاه دکل فلزی kv33 1401/08/03 1401/08/10
5848440 مناقصه تاور 20kv با میانگین وزن 650 کیلوگرم و ارتفاع 12 متر - تعداد 7 دستگاه 1401/08/03 1401/08/10
5842514 مناقصه 7 دستگاه تاور kv20 و38 دستگاه دکل فلزی kv33 با اجرت نصب در محل اجرای کار 1401/08/01 1401/08/10
5751339 مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و دیماندی و تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی 1401/07/11 رجوع به آگهی
5735927 مناقصه عملیات برون سپاری وصول مطالبات (قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و دیماندی و تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی ) بصورت حجمی 1401/07/09 1401/07/20
5734079 مناقصه انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف 1401/07/09 1401/07/20
5733104 مناقصه انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی 1401/07/09 رجوع به آگهی
5667840 مناقصه خرید تعداد 5,200 اصله انواع پایه بتونی H 1401/06/17 1401/06/22
5663895 مناقصه انواع پایه بتونی H 1401/06/16 1401/06/22
5663694 مناقصه خرید تعداد 5,200 اصله انواع پایه بتونی H 1401/06/16 1401/06/22
5654878 مناقصه واگذاری عملیات نصب و تعویض و اصلاح انشعابات عادی (تکفاز و سه فاز) و انجام از عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی (خانگی و تجاری) 1401/06/14 1401/06/21
5649127 مناقصه عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی 1401/06/12 1401/06/21
5649121 مناقصه انجام عملیات نصب ,تعویض و اصلاح انشعابات عادی 1401/06/12 1401/06/21
5646356 مناقصه عملیات تست و بازرسی انشعابات عادی شهری و روستایی 1401/06/12 1401/06/21
5571498 مناقصه خرید انواع پایه بتونی H 1401/05/20 رجوع به آگهی
5568134 مناقصه خرید انواع پایه بتونی H 1401/05/19 رجوع به آگهی
5566431 مناقصه برونسپاری انجام خدمات نگهبانی و امورحراستی 1401/05/18 1401/05/25
صفحه 1 از 39