مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 16 دستگاه انواع بوستر 1398/05/09 رجوع به آگهی
خرید انواع خازن فشار متوسط 1398/05/09 رجوع به آگهی
کابل خود نگهدار و... 1398/05/05 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت برونسپاری بخشی از وظایف فنی و مهندسی، امور اداری و مالی 1398/05/07 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت برونسپاری بخشی از وظایف فنی و مهندسی ،امور اداری و مالی 1398/05/06 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت برونسپاری بخشی از وظایف فنی و مهندسی, امور اداری و مالی , اتفاقات... 1398/05/05 1398/05/10
برونسپاری بخشی از وظایف فنی و مهندسی , امور اداری و مالی , اتفاقات , بهربرداری و نقلیه بصورت نفر ماه 1398/05/03 1398/05/10
شناسایی پیمانکار جهت برون سپاری بخش از وظایف فنی و مهندسی امور اداری و مالی، اتفاقات، بهره برداری و... 1398/05/03 1398/05/10
کابل خود نگهدار 25 +16+ 35+ 35* 3 به تعداد 50.000 متر -کابل خود نگهدار 25+ 16+ 50= 50* 3 به تعداد 70... 1398/05/02 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار جهت برون سپاری بخش از وظایف فنی و مهندسی امور اداری و مالی، اتفاقات، بهره برداری و... 1398/05/02 1398/05/10
صفحه 3 از 90