مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب 1398/12/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب زاهدان مربوط به مجتمع... 1398/12/06 1398/12/08
عملیات اجرایی لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب 1398/12/06 رجوع به آگهی
خرید 6012 عدد کنتور 1/2 اینج 1398/11/30 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از کلیه تاسیسات و ابنیه کارخانه 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6012 عدد کنتور 1398/11/29 1398/12/01
خرید 6012 عدد کنتور 1/2 اینچ 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از کلیه تاسیسات و ابنیه کارخانه آب شیرین... 1398/11/28 1398/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از کلیه تاسیسات و ابنیه کارخانه آب شیرین... 1398/11/28 1398/11/30
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از کلیه تاسیسات و ابنیه کارخانه آب شیرین کن 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 129