مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5982763 مناقصه خرید 7000 متر لوله پلی اتیلن به قطر 315 میلیمتر PN16- SDR:11- SF1.25-PE100 خودرنگ 1401/09/05 1401/09/06
5982529 مناقصه تهیه تجهیزات آبگیر سیستان چاه نیمه 3 1401/09/05 1401/09/05
5978393 مناقصه خرید 7000 متر لوله پلی اتیلن به قطر 315میلیمتر 1401/09/02 1401/09/06
5975432 مناقصه خرید 7000 متر لوله پلی اتیلن 1401/09/02 1401/09/06
5970219 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال اردوگاه 1401/09/01 1401/09/02
5966717 مناقصه انجام عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده تصفیه خانه 1401/08/30 1401/09/02
5962856 مناقصه انجام عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده تصفیه خانه 1401/08/29 1401/09/02
5962849 مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال اردوگاه 1401/08/29 1401/09/02
5960887 مناقصه اجرای 3560 متر شبکه فشار متوسط با سیم نمره 50 آلومینیموم و نصب یک دستگاه ترانس 25 کاوا، برقرسانی به چاه آب شرب 1401/08/28 رجوع به آگهی
5959838 مناقصه اجرای 3560 متر شبکه فشار متوسط با سیم نمره 50 آلومینیم و نصب یک دستگاه ترانس 25 کاوا ، برقرسانی به چاه آب 1401/08/28 1401/08/30
5953358 مناقصه اجرای 3560 متر شبکه فشار متوسط با سیم نمره 50 آلومینیم و نصب یک دستگاه ترانس 25 کاوا، برقرسانی به چاه آب شرب روستا 1401/08/25 1401/08/30
5929411 مناقصه عملیات اجرایی بخش سوم از خطوط اصلی شبکه توزیع 1401/08/18 1401/08/22
5925022 مناقصه عملیات اجرایی بخش سوم از خطوط اصلی شبکه توزیع آب 1401/08/17 1401/08/22
5904008 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل در شهرهای 1401/08/10 1401/08/12
5897426 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل 1401/08/09 1401/08/12
5799932 مناقصه جذب سرمایه گذار پروژه تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب 1401/07/24 1401/08/07
5799001 مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر 1401/07/24 1401/08/07
5798894 مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات شهر 1401/07/24 1401/08/07
5798892 مناقصه فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات شهر زاهدان شامل احداث و.. 1401/07/24 1401/08/07
5798236 مناقصه شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب 1401/07/24 1401/08/07
صفحه 1 از 97