کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7412966 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ایستگاه پمپاژ شناور(بارج) استان سیستان و بلوچستان 1402/09/16 1402/09/19
7412952 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید الکتروپمپ شناور چاه ها استان سیستان و بلوچستان 1402/09/16 1402/09/19
7412950 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب استان (شهر و روستا) استان سیستان و بلوچستان 1402/09/16 1402/09/19
7410177 مناقصه خرید تجهیزات ایستگاه پمپاژ شناور (بارج) استان سیستان و بلوچستان 1402/09/15 1402/09/19
7410078 مناقصه خرید الکتروپمپ شناور چاه ها استان سیستان و بلوچستان 1402/09/15 1402/09/19
7409405 مناقصه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب استان (شهر و روستا) استان سیستان و بلوچستان 1402/09/15 1402/09/19
7396742 مناقصه خرید و اجرای خطوط انتقال آب شهرها و خط ارتباطی مخازن استان سیستان و بلوچستان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7392682 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و وصول مطالبات ،واگذاری انشعابات، شناسایی،جمع آوری و مجاز نمودن انشعابات غیرمجاز،شناسایی تخلفات مشترکین و وصول جرائم استان سیستان و بلوچستان 1402/09/11 1402/09/14
7390861 مناقصه واگذاری مناقصه:انجام خدمات قرائت کنتور و وصول مطالبات، واگذاری انشعابات، شناسایی، جمع آوری و مجاز نمودن انشعابات غیر مجاز، شناسایی تخلفات مشترکین و وصول جرائم مربوطه، وصل مجدد و نوسازی انشعابات... استان سیستان و بلوچستان 1402/09/11 1402/09/14
7385997 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و وصول مطالبات ،واگذاری انشعابات، شناسایی،جمع آوری و مجاز نمودن انشعابات غیرمجاز،شناسایی تخلفات مشترکین و وصول جرائم مربوطه ،وصل مجدد و نوسازی انشعابات استان سیستان و بلوچستان 1402/09/08 1402/09/14
7385406 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور ووصول مطالبات ،واگذاری انشعابات،شناسایی،جمع آوری و مجاز نمودن انشعابات غیرمجاز،شناس استان سیستان و بلوچستان 1402/09/08 1402/09/14
7385405 مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و وصول مطالبات ،واگذاری انشعابات، شناسایی،جمع آوری و مجاز نمودن انشعابات غیرمجاز استان سیستان و بلوچستان 1402/09/08 1402/09/14
7384116 مناقصه واگذاری مناقصه:انجام خدمات قرائت کنتور و وصول مطالبات، واگذاری انشعابات، شناسایی، جمع آوری و مجاز نمودن انشعابات غیر مجاز، شناسایی تخلفات مشترکین و وصول جرائم مربوطه، وصل مجدد و نوسازی انشعابات... استان سیستان و بلوچستان 1402/09/08 1402/09/14
7371614 مناقصه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر استان سیستان و بلوچستان 1402/09/05 1402/09/07
7371588 مناقصه اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر استان سیستان و بلوچستان 1402/09/05 1402/09/07
7366505 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای شبکه فاضلاب مسکن مهر غدیر اراضی غرب شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان 1402/09/04 1402/09/07
7365340 مناقصه عملیات بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر استان سیستان و بلوچستان 1402/09/04 1402/09/07
7361520 مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات آب شهر استان سیستان و بلوچستان 1402/09/01 1402/09/04
7355900 مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات آب استان سیستان و بلوچستان 1402/08/30 1402/09/04
7354578 مناقصه عملیات اجرایی نصب انشعابات آب شهر استان سیستان و بلوچستان 1402/08/30 1402/09/04
صفحه 1 از 112