مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تکمیلی خط انتقال آب از مخزن 1398/07/04 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی خط انتقال آب از مخزن 1398/07/02 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه عملیات تکمیلی خط انتقال آب از مخزن زهک تا مخزن شهرهای میلک و دوس... 1398/07/01 1398/07/06
عملیات تکمیل خط انتقال آب 1398/07/01 رجوع به آگهی
تکمیل بخشی از تاسیسات و فاضلاب شهر شامل احداث و تکمیل شبکه جمع آوری، انشعابات، ایستگاه پمپاژ، تصفیه... 1398/06/23 1398/06/31
تکمیل بخشی از تاسیسات و فاضلاب شهر شامل احداث و تکمیل شبکه جمع آوری، انشعابات، ایستگاه پمپاژ، تصفیه... 1398/06/20 رجوع به آگهی
تامین کلیه لوازم انشعاب آب 1398/06/11 رجوع به آگهی
تامین کلیه لوازم انشعابات آب 1398/06/09 1398/06/14
تامین کلیه لوازم انشعاب آب 1398/06/09 رجوع به آگهی
اجرای عملیات لوله رانی و احداث آدمرو شبکه اصلی فاضلاب 1398/05/08 1398/05/13
صفحه 2 از 115