مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 20000 کیلوگرم پودر کربن اکتیو 1398/02/21 1398/02/24
خرید 7000 متر لوله فولادی به قطر 300 میلیمتر به ضخامت 35/6 میلیمتر و ST37-2 بدون درز 1398/02/08 1398/02/12
خرید 7000 متر لوله فولادی به قطر 300 میلیمتر به ضخامت 35/6 میلیمتر و ST37-2 بدون درز 1398/02/07 1398/02/12
واگذاری خرید سه دستگاه پمپ به همراه طراحی و ساخت شاسی 1398/02/03 رجوع به آگهی
خرید 3000 متر لوله پلی اتیلن به قطر 250 میلیمتر pe100-sdr:17-pn10 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری خرید سه دستگاه پمپ به همراه طراحی و ساخت شاسی 1398/02/02 رجوع به آگهی
خرید 3000 متر لوله پلی اتیلن به قطر 250 میلیمتر pe100-sdr:17-pn10 1398/02/02 رجوع به آگهی
خرید لوله های فولادی آبده چاه ها به اقطار 4 و 16 اینچ فلنجدار 1398/01/29 رجوع به آگهی
خرید لوله های فولادی آبده چاه ها به اقطار 4 و 16 اینچ فلنجدار 1398/01/28 رجوع به آگهی
خرید 25000 کیلوگرم پودر کربن اکتیو 1398/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 115