مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی لوله گذاری بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر 1399/02/21 رجوع به آگهی
خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل به قطر 400 میلیمتر (C30) 1399/02/21 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی لوله گذاری بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب 1399/02/20 1399/02/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل به قطر 400 میلیمتر (C30) 1399/02/20 1399/02/22
واگذاری عملیات اجرایی لوله گذاری بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر 1399/02/20 رجوع به آگهی
خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل به قطر 400 میلیمتر C30 1399/02/20 رجوع به آگهی
واگذاری احداث مخزن آب بتنی 3000 مترمکعبی و ساختمان نگهبانی به همراه مسیرهای دسترسی 1399/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن آب بتنی 3000 مترمکعبی و ساختمان نگهبانی به همراه مسیر های دسترسی... 1399/02/17 1399/02/24
واگذاری احداث مخزن آب بتنی 3000 مترمکعبی و ساختمان نگهبانی به همراه مسیرهای دسترسی 1399/02/17 رجوع به آگهی
خرید11300متر لوله پلی اتیلن به اقطار 110و 160 میلیمتر PE100 -SF1.25- SDR:17-PN10 1399/02/16 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 138