مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 10000 متر لوله چدن داکتیل به قطر 400 میلیمتر c30 1398/01/21 رجوع به آگهی
خرید 10000 متر لوله چدن داکتیل به قطر 400 میلیمتر c30 1398/01/19 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی ساختمان ایستگاه پمپاژ، ساختمان کلرزنی و مخزن 10000 مترمکعبی داخل سایت تصفیه خانه آب شر... 1397/12/27 رجوع به آگهی
لیست کوتاه عملیات ساختمان ایستگاه پمپاژ ساختمان کلرزنی و مخزن 10000 متر مکعبی 1397/12/26 1398/01/11
عملیات اجرایی ساختمان ایستگاه پمپاژ، ساختمان کلرزنی و مخزن 10000 مترمکعبی داخل سایت تصفیه خانه آب شر... 1397/12/26 رجوع به آگهی
اجرای عملیات لوله رانی و احداث آدمرو شبکه اصلی فاضلاب شهر 1397/12/25 رجوع به آگهی
خرید 15000 متر لوله پلی اتیلن به اقطار 110، 160، 200 و 250 میلیمتر 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1397/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1397/12/23 رجوع به آگهی
اجرای عملیات لوله رانی و احداث آدمرو شبکه اصلی فاضلاب شهر و عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضل... 1397/12/22 1398/01/11
صفحه 7 از 115