مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات خرید 250 عدد چراغ راهنمایی سه خانه LED بزرگ، 150 عدد چراغ سولار تک خانه ، 80 عدد چراغ... 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید بشکه ایمنی 1398/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیل ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با پنج ستون میانی 1398/10/14 رجوع به آگهی
عملیات ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده بصورت تیر و ورق با 5 ستون میانی 1398/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید بشکه ایمنی 1398/10/14 رجوع به آگهی
عملیات طراحی و خرید دکل و گیت نظارت تصویری وپایه های چراغهای راهنمایی 1398/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نصب تجهیزات ترافیکی در مناطق 2،3،5،7،8،11 1398/09/03 رجوع به آگهی
رفع حریم کلیه تاسیسات و تهیه و تامین کلیه مصالح مورد نیاز ساخت، حمل و نصب و راه اندازی و بهره برداری... 1398/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نصب تابلو و علائم راهنمای در مناطق 2،3،5،7،8 و 11 1398/09/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نصب تجهیزات ترافیکی در مناطق 2،3،5،7،8،11 1398/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21