مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات اکتریکال جهت نصب جدید و راه اندازی و پشتیبانی سامانه نظارتی در سطح شهر مدیریت کنترل ترافیک 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نصب پایه دوربین، چراغ راهنمایی تابلو های خبری به همراه اجرای فونداسیون 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف در سطح شهر 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تبدیل پله به رمپ پل هوایی عابر پیاده 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت، حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات مانیتورینگ در قالب دیوار نمایش ( WallVideo) 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات مانیتورینگ در قالب دیوار نمایش (VideoWall) 1400/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات مانیتورینگ در قالب دیوار نمایش (VideoWall) 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تابلوهای راهنمائی و رانندگی جهت سطح شهر 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت، حمل و نصب پل هوایی عابرپیاده بلوار 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت، حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده 1400/02/30 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل عملیات، رفع نقص، ساخت، حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده 1400/02/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی پارکینگهای طبقاتی 1399/11/23 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیل ساخت و حمل و نصب پل هوائی عابر پیاده بصورت تیر و ورق 1399/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی 1399/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تبدیل پله به رمپ پل هوایی عابر پیاده 1399/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کیت دوربین IP66 1399/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل ساخت و حمل و نصب پل هوایی عابر پیاده به صورت تیر و ورق با پنج ستون میانی واقع در بولوار به صورت رمپی 1398/12/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات عمومی اپراتوری تکنسین فنی جایگاه های CNG و مراکز معاینه فنی جهت دوائر مختلف سازمان 1398/11/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات خرید 250 عدد چراغ راهنمایی سه خانه LED بزرگ، 150 عدد چراغ سولار تک خانه ، 80 عدد چراغ سولار دوخانه ، 150 عدد بدنه فانونس سه خانه بزرگ، 400 عدد پایه چراغ راهنمایی 1398/10/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12