مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین نیروی حفاظت فیزیکی نگهبان 1398/03/05 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی حفاظت فیزیکی نگهبان 1398/02/22 رجوع به آگهی
تامین نیروی حفاظت فیزیکی نگهبان 1398/02/22 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه SERVER HPDL380G9 1398/02/15 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه Server HPDL380G9 1398/02/15 رجوع به آگهی
خرید لباس کار 1397/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری تجهیز انبارها، سردخانه ها و خودروهای بخچالی به دیتالاگر آنلاین دما و رطوبت و GPS خودرویی 1397/11/01 رجوع به آگهی
ساخت یک باب سردخانه به مساحت حدود 20 مترمربع 1397/02/15 رجوع به آگهی
خرید ژنراتور 1397/02/15 رجوع به آگهی
خرید قفسه فلزی جهت انبارها 1397/01/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5