مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت آب روستاها - حفر چاه آهکی - احداث مخزن بتنی - خرید و لو... 1399/01/05 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه خیرگو شهرستان لامرد 1398/12/27 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت مخزن بتنی مجموعه خوزی شهرستان مهر 1398/12/27 1399/01/11
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/12/27 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفر چاه آهکی مجموعه قلعه بیابان شهرستان داراب 1398/12/27 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث مخزن بتنی 1398/12/27 1399/01/11
پروژه اجرای سپتیک و بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده شهر 1398/12/27 1399/01/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه سیف آباد ظغر شهرستان جهرم 1398/12/25 1399/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه 1398/12/25 1399/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه کوهک شهرستان جهرم 1398/12/25 1399/01/07
صفحه 1 از 430