مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و لوله گذاری مجموعه 1400/10/28 1400/11/07
مناقصه امور حمل و نقل و ماموریت های درون شهری و برون شهری در حوزه طرحهای عمرانی 1400/09/27 1400/10/02
مناقصه احداث مخزن بتنی 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه تکمیل مخزن 1400/09/11 1400/09/20
مناقصه امور حمل و نقل و ماموریت 1400/08/17 1400/08/23
مناقصه کف شکنی یک حلقه چاه آهکی 1400/08/08 1400/08/18
مناقصه لوله گذاری مجموعه 1400/08/04 1400/08/15
مناقصه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر 1400/08/04 1400/08/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و لوله گذاری نوسازی قسنمتی از خط انتقال سد سلمان 1400/07/27 1400/08/08
مناقصه خرید اتصالات و لوله گذاری آب مجموعه 1400/07/25 1400/08/05
مناقصه عملیات تکمیل احداث مخزن 1400/07/24 1400/08/03
مناقصه کف شکنی یک حلقه چاه آهکی 1400/06/17 1400/06/27
مناقصه کف شکنی یک حلقه چاه 1400/06/17 1400/06/27
مناقصه کف شکنی یک حلقه چاه مخزنی 1400/06/17 1400/06/27
مناقصه خرید و لوله گذاری مجموعه 1400/06/13 1400/06/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای حفر یک حلقه چاه آبرفتی 1400/06/10 1400/06/20
مناقصه خرید و نصب پکیج تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب 1400/04/07 1400/04/16
مناقصه پروژه احداث مخزن 1000 متر مکعبی 1400/03/30 رجوع به آگهی
مناقصه احداث مخزن 1400/03/30 1400/04/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مخزن 1000 متر مکعبی 1400/03/29 1400/04/08
صفحه 1 از 217