مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری و احداث مخزن مجموعه شهرک غدیر شهرستان داراب 1398/07/14 1398/07/18
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه 1398/07/14 1398/07/18
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب روستاها و خرید و لوله گذاری و احداث مخزن مجموعه 1398/07/14 1398/07/18
اجرای عملیات حفر چاه آبرفتی - آهکی 1398/07/08 1398/07/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه آبکنه بیرم شهرستان لارستان 1398/07/08 1398/07/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/07/08 1398/07/13
مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب روستاها، حفر چاه آبرفتی - آهکی، خرید و لوله گذاری مجموعه 1398/07/08 1398/07/13
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری 1398/07/02 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه روستاهای شرق شهرستان مرودشت 1398/06/31 1398/07/04
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری مجموعه روستاها 1398/06/31 1398/07/04
صفحه 2 از 415