مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/03/07 1398/03/12
اجرای عملیات برقرسانی و اجرای عملیات برقوزنی چاه آهکی مجموعه 1398/03/07 1398/03/12
واگذاری برقوزنی، چاه آهکی و اجرای برقرسانی مجموعه آبسرد و خرید و لوله گذاری 1398/03/07 1398/03/12
خرید و لوله گذاری 1398/03/04 1398/03/09
خرید لوله پلی اتیلن 1398/02/30 رجوع به آگهی
اجرای عملیات احداث مخازن بتنی 1398/02/30 1398/03/02
خرید لوله پلی اتیلن -احداث مخازن بتنی 1398/02/29 رجوع به آگهی
برق رسانی مجموعه - حفر چاه آهکی - حفر چاه آبرفتی 1398/02/26 1398/02/29
عملیات اجرایی نصب انشعابات فاضلاب و کف شکنی چاه مجموعه و حفر کانال و لوله گذاری مجموعه 1398/02/26 1398/03/11
خرید لوله مانسمان در اقطار مختلف ـ خرید لوله پلی اتیلن 1398/02/26 1398/02/30
صفحه 4 از 408