مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه موردک شهرستان جهرم 1398/12/10 1398/12/14
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/12/10 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کف شکنی چاه آهکی مجموعه اربابی شهرستان کوار 1398/12/10 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/12/10 1398/12/14
خرید و لوله گذاری - احداث مخزن و خرید و لوله گذاری مجموعه 1398/12/10 1398/12/12
مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب روستاها ـ خرید لوله پلی اتیلن ـ تجدید کف شکنی چاه مجموعه اربابی .... 1398/12/10 رجوع به آگهی
واگذاری خرید و لوله گذاری مجموعه و احداث مخزن و خرید و لوله گذاری مجموعه و ... 1398/12/07 1398/12/12
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/12/07 1398/12/12
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه 1398/12/07 1398/12/12
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری و احداث مخزن بتنی 1398/12/07 1398/12/12
صفحه 4 از 430