مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات حفر چاه آهکی 1388/01/20 1388/02/06
واگذاری اجرای عملیات حفر چاه آهکی 1388/01/20 1388/02/06
واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری روستاهای تحت پوشش 1388/01/19 1388/02/04
خریداری 366600 کیلوگرم لوله گالوانیزه گرم 1388/01/18 1388/02/02
اقدام به اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روستاهای تحت پوشش 1387/12/15 1388/01/02
خرید 7 دستگاه آب شیرین کن 1387/12/12 1387/12/27
خریداری 100580 کیلوگرم لوله گالوانیزه 1387/12/07 1387/12/26
واگذاری اجرای عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب 1387/12/05 1387/12/20
خریداری 165600 کیلوگرم لوله گالوانیزه گرم هشت اینچ 1387/11/29 1387/12/15
واگذاری عملیات حفر کانال و لوله گذاری خط انتقال پروژه 1387/04/11 1387/04/27
صفحه 407 از 408