مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه زیردو شهرستان رستم 1398/11/28 1398/12/03
واگذاری نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت آب روستاها و خرید و لوله گذاری مجموعه زیر دو و خ... 1398/11/28 1398/12/03
نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت روستاها - نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدررفت روست... 1398/11/20 رجوع به آگهی
اجرای عملیات خرید و لوله گذاری 1398/11/20 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسا... 1398/11/20 1398/11/26
عملیات مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت با انجام عملیات نگهداری ، تعمیرات ، بازسازی شبکه روستاها 1398/11/20 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید شیرآلات در اقطار مختلف شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس 1398/11/19 1398/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اتصالات در اقطار مختلف شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس 1398/11/19 1398/11/23
خرید اتصالات در اقطار مختلف ـ خرید و لوله گذاری مجموعه زیرآب 1398/11/17 رجوع به آگهی
خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف و نگهداری تعمیرات بازسازی شبکه و کاهش هدر رفت روستاهای تحت پوشش و... 1398/11/13 1398/11/17
صفحه 7 از 430