مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات پیگیری و وصول مطالبات 1397/11/30 1397/12/06
خرید 1650 متر لوله فولادی 10 اینچ و 132 متر لوله فولادی 24 اینچ با پوشش داخلی و خارجی 1397/11/28 1397/12/04
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه و تعویض... 1397/11/28 1397/11/29
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه و تعویض... 1397/11/27 1397/11/29
خرید 1650 متر لوله فولادی 10 اینچ و 132 متر لوله فولادی 24 اینچ با پوشش داخلی و خارجی 1397/11/27 1397/12/04
واگذاری عملیات اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای آب 1397/11/25 1397/11/30
عملیات اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای آب 1397/11/24 1397/11/30
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه و تعویض... 1397/11/18 1397/11/23
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه و تعویض... 1397/11/17 1397/11/23
واگذاری عملیات اجرا و نصب انشعاب آب، قطع انشعاب قدیمی و غیر مجاز، جابجایی کنتور و اجرای شبکه و تعویض... 1397/11/17 1397/11/21
صفحه 1 از 133