مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5986749 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/09/06 رجوع به آگهی
5983308 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1401/09/05 1401/09/09
5983265 مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک 1401/09/05 1401/09/09
5949399 مناقصه اجرای انشعابات فاضلاب لوله 250 و 315 به همراه منهول بصورت پراکنده 1401/08/24 1401/08/29
5946498 مناقصه واگذاری خرید 5000 دستگاه کنتور آب سایز 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس c 1401/08/23 1401/08/28
5945856 مناقصه اجرای انشعاب فاضلاب لوله 250-315 به همراه منهول بصورت پراکنده 1401/08/23 1401/08/29
5940438 مناقصه واگذاری خرید 5000 دستگاه کنتور آب سایز 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس c 1401/08/22 1401/08/28
5933620 مناقصه واگذاری تعویض 7 کیلومتر شبکه توزیع و 700 فقره انشعاب آب 1401/08/19 1401/08/21
5930906 مناقصه واگذاری تعویض 7 کیلومتر شبکه توزیع و 700 فقره انشعاب آب 1401/08/18 1401/08/21
5930478 مناقصه تعویض 7 کیلومتر شبکه توزیع و 700 فقره انشعاب آب 1401/08/18 1401/08/21
5916444 مناقصه اجرای 10 کیلومتر تعویض و توسعه شبکه آب به صورت پراکنده در سطح شهر 1401/08/15 1401/08/14
5913984 مناقصه اجرای 10 کیلومتر تعویض و توسعه شبکه آب بصورت پراکنده در سطح شهر 1401/08/14 1401/08/16
5910316 مناقصه واگذاری عملیات ویدئومتری از شبکه های فاضلاب 1401/08/12 1401/08/18
5909816 مناقصه عملیات ویدئومتری از شبکه های فاضلاب 1401/08/12 1401/08/18
5906165 مناقصه عملیات بهسازی چشمه 1401/08/11 1401/08/14
5904895 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی چشمه 1401/08/10 1401/08/14
5901639 مناقصه عملیات بهسازی چشمه 1401/08/10 1401/08/14
5850926 مناقصه عملیات بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات شیر و شبکه آب و آبرسانی 1401/08/03 1401/08/04
5815186 مناقصه عملیات بهرهبرداری، نگهداری و تعمیرات شیر و شبکه آب و آبرسانی 1401/07/28 1401/08/04
5814575 مناقصه عملیات بهره برداری،نگهداری و تعمیرات شیر و شبکه آب و آبرسانی 1401/07/28 1401/08/04
صفحه 1 از 104