مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات جابجایی شبکه گاز 1398/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری ارائه خدمات تهیه نقشه و عملیات ردیابی از تاسیسات مدفون اعم از فلزی و غیر فلزی 1398/03/01 رجوع به آگهی
تهیه سیستم های مالی و اداری 1398/02/30 1398/03/04
انجام خدمات مشاوره طرح و نظارت ساختمان شهرداری 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری مطالعات جامع سیستم های حمل و نقل هوشمند 1398/02/25 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1398/02/24 1398/03/06
واگذاری عملیات اجرای احداث فرهنگسرا 1398/02/24 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده G 1398/02/24 1398/03/06
واگذاری ارزیابی و تحلیل و طراحی فازبندی و زمانبندی چراغ های راهنمایی 1398/02/24 رجوع به آگهی
عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده B 1398/02/23 1398/03/06
صفحه 1 از 423