کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7413194 مناقصه واگذاری اجرای آموزشهای میدانی استان فارس 1402/09/16 1402/09/22
7412773 مناقصه برگزاری تهیه و تولید محصولات شهروندی استان فارس 1402/09/16 1402/09/22
7412677 مناقصه برگزاری کارگاه های آموزش شهروندی استان فارس 1402/09/16 1402/09/22
7412385 مناقصه جشنواره استارت آب فرهنگ شهروندی استان فارس 1402/09/16 1402/09/22
7412379 مناقصه برگزاری جشنواره طنز شهروندی استان فارس 1402/09/16 1402/09/22
7412296 مناقصه برگزاری تهیه و تدوین فرآیند و محتوای آموزش فرهنگ استان فارس 1402/09/16 1402/09/22
7411024 مناقصه برگزاری تهیه و تدوین فرآیند و محتوای آموزش فرهنگ شهروندی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7410941 مناقصه برگزاری جشنواره استارت آپ فرهنگ شهروندی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7410230 مناقصه واگذاری تهیه و تولید محصولات شهروندی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7410229 مناقصه اجرای عملیات تکمیل ساختمان آموزشی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7410215 مناقصه سرمایه گذاری برای احداث کانکس کافی شاپ استان فارس 1402/09/15 1402/09/21
7410082 مناقصه اجرای عملیات بهسازی و محوطه سازی فرهنگسرای مادر استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409987 مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی ، کفسازی و بدنه سازی گذرهای محله استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409981 مناقصه واگذاری اجرای آموزشهای میدانی فرهنگ شهروندی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409965 مناقصه عملیات بهسازی آبنمای استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409960 مناقصه برگزاری جشنواره طنز شهروندی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409940 مناقصه واگذاری عملیات نورپردازی ساختمان شورای اسلامی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409866 مناقصه برگزاری کارگاه های آموزشی شهروندی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409861 مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی ، کفسازی و بدنه سازی گذرهای محله استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
7409497 مناقصه واگذاری عملیات تامین و تقویت روشنایی گذرهای تاریخی استان فارس 1402/09/15 1402/09/22
صفحه 1 از 425