مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرای پیاده روسازی خیابان 1397/12/02 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات پیاده رو سازی خیابان 1397/12/02 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرای پیاده روسازی خیابان 1397/12/01 رجوع به آگهی
اجرای عملیات پیاده رو سازی خیابان 1397/12/01 رجوع به آگهی
فراخوان انتخاب سرمایه گذار احداث پروژه تجاری و مسکونی 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات مرمت و بهسازی پیاده روهای سطح منطقه 1397/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری احداث پل عابر پیاده 1397/11/30 رجوع به آگهی
اجرای عملیات روشنایی سطح صفر تقاطع و شبکه برق زمینی 1397/11/30 رجوع به آگهی
اجرای عملیات روشنایی سطح صفر تقاطع ولیعصر و شبکه برق زمینی 1397/11/30 رجوع به آگهی
خدمات عمومی شامل کارگری و بنا 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 416