مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری رایانه های دانشگاه شیراز 1399/03/21 1399/03/31
تعمیر و نگهداری رایانه ها 1399/03/21 1399/03/28
تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه 1399/03/13 1399/03/19
واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه 1399/03/01 رجوع به آگهی
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران تعمیر و نگهداری تاسیسات دانشگاه ش... 1399/03/06
واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات 1399/02/29 رجوع به آگهی
جذب بازاریاب در زمینه همکاری های علمی پژوهشی و ارائه طرح های کاربردی با بخش های مختلف صنعتی ، کشاورز... 1398/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسکلت بتنی به همراه عملیات خاکی پژوهشکده تولیدات کشاورزی 1398/10/07 1398/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای نما و تکمیل دیوار و مهاربندی دیوار مرکز آموزش عالی آباده 1398/07/23 1398/07/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار با مهار بند و کرسی چینی مرکز آموزش عالی اقلید 1398/07/11 1398/07/17
صفحه 1 از 16