مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث پل جهان آباد(بهسازی راه و پل تنگ پیرزال – امامزاده محمود – تنگ انار) (تجدید مناقصه) 1399/04/10 1399/04/15
مناقصه واگذاری تعمیرات ابنیه فنی محور و.. 1390/12/20 1390/12/20
مناقصه واگذاری تعریض ورودی وتعمیرات ابنیه فنی محور و.. 1390/12/17 1390/12/20
مناقصه واگذاری سیستم روشنایی تونلهای محور 1390/12/16 1390/12/22
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای خط کشی محورهای شریانی ،تهیه و نصب گارد ریل و.. 1390/12/11 1390/12/14
مناقصه واگذاری تهیه و اجرای خط کشی محورها 1390/12/10 1390/12/14
مناقصه اجاره لودر و ... 1390/11/30 1390/11/30
مناقصه واگذاری تهیه و نصب چشم گربه ای و چسب مخصوص 1390/11/30 1390/11/30
مناقصه واگذاری تهیه و نصب چشم گربه ای و چسب مخصوص 1390/11/29 1390/11/30
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی 1390/11/26 1390/11/29
مناقصه واگذاری بهسازی و آسفالت راه روستایی -احداث پل -تکمیل راه و.. 1390/11/25 1390/11/29
مناقصه واگذاری سیستم مدیریت وقایع جاده ای ونوسازی و تجهیز ساختمانها و... 1390/11/18 1390/11/19
مناقصه واگذاری اجاره ماشین آلات بلدوزر - بیل مکانیکی و.. 1390/11/16 1390/11/17
مناقصه واگذاری اجاره ماشین آلات 1390/11/15 1390/11/17
مناقصه واگذاری بهسازی راه و تکمیل ابنیه فنی و آسفالت و. 1390/11/15 1390/11/17
مناقصه واگذاری بهسازی راه و تکمیل ابنیه 1390/11/13 1390/11/17
مناقصه واگذاری بهسازی و آسفالت 1390/10/26 1390/10/28
مناقصه واگذاری بهسازی واحداث کنارگذر 1390/10/25 1390/10/28
مناقصه واگذاری خط کشی و تجهیز راهها به علائم ایمنی شهرستان و.. 1390/10/22 1390/10/26
مناقصه واگذاری تهیه و نصب تابلو و علائم راه های شهرستان وخط کشی و تجهیز راهها به علائم ایمنی و.. 1390/10/21 1390/10/26
صفحه 1 از 9