مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه آماده سازی و تعریض جاده 1392/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه مرمت و نگهداری سطح منطقه 1392/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه بستر سازی و دیوار سنگی رودخانه 1392/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه مرمت و نگهداری و رفع خطر حوادث غیر مترقبه معابر سطح منطقه 1391/10/24 1391/11/03
واگذاری اجرای پروژه مرمت و نگهداری و رفع خطر حوادث غیر مترقبه معابر سطح منطقه 1391/10/17 1391/11/03
واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی طرفین 1391/04/04 1391/04/08
واگذاری اجرای پروژه پیاده روسازی طرفین خیابان 1391/03/28 1391/04/08
واگذاری اجرای پروژه احداث بوستان 1391/02/24 1391/03/02
واگذاری اجرای پروژه احداث بوستان 1391/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای پروژه آماده سازی سطح منطقه ,مرمت و لکه گیری آسفالت و ترمیم ترانشه و.. 1391/02/12 1391/02/21
صفحه 3 از 10