مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 30.000 هزار تن سنگ سیلیس مصرفی کارخانه با عیار حداقل 80 درصد Sio2 و ابعاد کمتر از 80سانتی متر 1398/09/09 1398/09/18
75.000 تن سنگ گچ مصرفی کارخانه با عیار حداقل 42 درصد SO3 و حداکثر ابعاد 80 سانتی متر 1398/09/09 رجوع به آگهی
خرید 30.000 هزار تن سنگ سیلیس مصرفی کارخانه با عیار حداقل 80 درصد Sio2 و ابعاد کمتر از 80سانتی متر 1398/08/09 رجوع به آگهی
خرید 75.000 تن سنگ گچ مصرفی کارخانه با عیار حداقل 42 درصد SO3 و حداکثر ابعاد 80 سانتی متر 1398/08/01 1398/08/18
واگذاری خدمات تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه 1398/03/29 رجوع به آگهی
استخراج معادن ـ استخراج حدود 1.500.000 تن سنگ آهک و حدود 800.000 تن خاک و شیست از معادن مجاور کارخان... 1398/03/05 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات انتظامات کارخانه 1398/02/14 1398/02/23
شناسایی پیمانکار تهیه غذا 1397/11/27 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار تهیه غذا (به منظور پخت و سر و غذا در محل غذاخوزی کارخانه سیمان همگان شامل تهیه موا... 1397/11/27 رجوع به آگهی
شناسایی پیمانکار معادن 1397/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14