مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
آگهی فراخوان عمومی شناسایی مشاورین ژنتیک 1398/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری شناسایی وضعیت اختلالات ژنتیکی افراد دارای معلولیت تحت پوشش خود، آزمایشات تخصصی ملکولار توالی... 1398/11/15 رجوع به آگهی
صدور مجوز مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد 1398/10/16 رجوع به آگهی
خرید خدمات فعالیتهای حفاظت فیزیکی 1398/08/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات فعالیتهای فیزیکی از بخش غیر دولتی (حفاظت فیزیکی) 1398/08/18 1398/08/23
خرید خدمات فعالیت های حفاظت فیزیکی 1398/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نظافتی و نگهداری اردوگاه 1398/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات نظافتی و نگهداری اردوگاه 1398/05/14 رجوع به آگهی
خرید خدمات ایاب و ذهاب 1398/04/29 1398/05/05
خرید خدمات ایاب و ذهاب با خودرو سواری (نقلیه) 1398/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12