مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساماندهی ورودی و خروجی پاسگاه محور 1397/12/21 1397/12/26
مناقصه احداث پی و پایانه های پل دهانه 20 متری محور 1397/12/03 1397/12/07
مناقصه ساماندهی ورودی و خروجی روستا 1397/12/03 1397/12/07
مناقصه اجرای فونداسیون و نصب تابلوهای اطلاعاتی در محورهای حوزه استحفاظی استان و.... 1397/12/03 1397/12/08
مناقصه اجرای فونداسیون و نصب تابلوهای اطلاعاتی 1397/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فونداسیون و نصب تابلوهای اطلاعاتی 1397/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در نقاط پر تصادف مصوب محورهای حوزه استحفاظی استان 1397/10/26 1397/10/30
مناقصه تهیه, حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در نقاط پر تصادف 1397/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه, حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در نقاط پر تصادف 1397/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات مشروحه (عملیات ساماندهی سه راهی / ساماندهی ورودی و خروجی روستا / تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی) 1397/10/19 1397/10/29
مناقصه واگذاری اجرای عملیات مشروحه (عملیات ساماندهی سه راهی / ساماندهی ورودی و خروجی روستا / تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی) 1397/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای روکش آسفالت گرم 1397/10/18 1397/10/25
مناقصه تهیه و نصب گاردریل دو موج و سه موج 1397/10/17 1397/10/22
مناقصه اجرای روکش آسفالت گرم از نوع بیندر 1397/10/17 1397/10/25
مناقصه تهیه و نصب گاردریل 1397/10/16 1397/10/22
مناقصه واگذاری اجرای عملیات تهیه ونصب گاردیل دو موج و سه موج 1397/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات تهیه و نصب گاردریل دو موج و سه موج در محورهای حوزه استحفاظی 1397/10/13 1397/10/22
مناقصه عملیات احداث پی و پایه های دهانه 20 متری 1397/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث پی و پایه های دهانه 20 متری 1397/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی شامل زیرسازی و اجرای زیراساس و انجام اسفالت گرم ( بیندر ) در محور روستایی - بهسازی و روکش آسفالت محور 1397/10/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19