مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدماتی- نظافتی- تاسیساتی و فضای سبز 1388/02/17 1388/03/01
واگذاری تعمیرات و بازسازی ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها 1387/10/09 1387/11/06
واگذاری احداث مراکز آموزشی فنی و حرفه ای 1387/09/26 1387/10/16
واگذاری احداث مراکز آموزشی فنی و حرفه ای 1387/09/25 1387/10/16
تکمیل کادر نیروی انسانی 1387/09/09 1387/09/24
خرید خدمات آموزشی از طریق کلیه موسسات اموزشی 1387/05/21 1387/06/05
اجرای عملیات ساخت و ساخت مراکز آموزش فنی وحرفه ای 1387/02/16 1387/03/01
صفحه 13 از 13