مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 2376 متر خط تغذیه 8 اینچ با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/28 1398/03/08
احداث( تامین تجهیزات مصالح و اجرای کار ) 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/23 رجوع به آگهی
احداث( تامین تجهیزات مصالح و اجرای کار ) 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/23 رجوع به آگهی
احداث( تامین تجهیزات مصالح و اجرای کار ) 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/21 رجوع به آگهی
خرید شیر پلاک جوشی مطابق استاندارد 1-002- IGS-PI 1398/02/19 رجوع به آگهی
خرید لوله فلزی مطابق استاندارد IGS-M-PL-001-2 1398/02/18 1398/03/01
خرید شیر پلاک جوشی 1398/02/18 1398/03/01
اجرای 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت تقویت شبکه گاز 1398/02/18 1398/02/31
خدمات قرائت کنتور و توزیع آنی صورتحساب در سطح استان 1398/02/14 1398/02/21
خدمات قرائت کنتور و توزیع آنی صورتحساب در سطح استان 1398/02/11 1398/02/21
صفحه 1 از 66