کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7276202 مناقصه 15000 متر شبکه پلی اتیلن 60 پوند گازرسانی به نقاط پراکنده در شهرستان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/15 1402/08/22
7275462 مناقصه اجرای 15000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند به اقطار مختلف جهت گازرسانی استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/15 1402/08/22
7266735 مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه 1402/18 خدمات کنتورخوانی ،صدور آنی ،چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/13 1402/08/16
7256440 مناقصه مطالعه مقاوم سازی ،بلوک بندی و تحلیل تنش شبکه های تغذیه و توزیع و مکانیکال ایستگاهها در محل تقاطع با گسل های شهر یاسوج و سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/09 1402/08/14
7251628 مناقصه مطالعه مقاوم سازی ،بلوک بندی و تحلیل تنش شبکه های تغذیه و توزیع و مکانیکال ایستگاهها استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/08 1402/08/14
7239300 مناقصه مطالعه مقاوم سازی، بلوک بندی و تحلیل تنش شبکه های تغذیه و توزیع و مکانیکال ایستگاه ها در محل تقاطع با گسل های شهر و همچنین بازاریابی و باز طراحی شبکه توزیع و تغذیه شهرها به همراه برآورد هزین... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/06 1402/08/14
7224382 مناقصه احداث(اجرای) 30000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/02 1402/08/07
7223152 مناقصه احداث (اجرای) 30000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/08/01 1402/08/07
7216630 مناقصه احداث (اجرای) 30000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/30 1402/08/07
7186997 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 1402/19خرید لوله پلی اتیلن گازی در سایزهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/19 1402/07/26
7186996 مناقصه خرید پلاگ ولو و بال ولو در سایزهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/19 1402/07/26
7169942 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/18 1402/07/26
7167859 مناقصه واگذاری تعمیرات ساختمانهای اداری و مهمانسرای شرکت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/17 1402/07/26
7164121 مناقصه تعمیرات ساختمانهای اداری و مهمانسرای شرکت گاز ناحیه سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/16 1402/07/26
7164118 مناقصه خدمات کنتورخوانی ،صدورآنی ،چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین در سطح استان استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/16 1402/07/19
7163165 مناقصه خدمات کنتور خوانی، صدور آنی ، چاپ و تحویل صورتحساب مشترکین استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/16 1402/08/19
7128984 مناقصه اجرای 15000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند جهت گازرسانی به نقاط پراکنده استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/07/10 1402/07/15
7065110 مناقصه اجرای 15000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند به اقطار مختلف جهت گازرسانی به نقاط پراکنده استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/30 1402/07/15
7037660 مناقصه جمع آوری فنس و احداث دیوار پیش ساخته و تکمیل سکوهای مکانیکال ایستگاه ها استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/06/20 1402/06/26
6908985 مناقصه گازرسانی به مجموعه روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/05/24 1402/05/28
صفحه 1 از 50