مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث (تأمین تجهیزات، مصالح و اجرای) 2904متر شبکه و خط تغذیه 4 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع و... 1398/11/07 رجوع به آگهی
گاز رسانی به CNG 1398/10/30 1398/11/16
احداث 162728 متر شبکه و خط تغذیه جهت گازرسانی به مجموعه روستاها به روش pc 1398/10/25 رجوع به آگهی
واگذاری گازرسانی به روستاها به روش C 1398/10/11 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل (خدمات خودروهای استیجاری) 1398/09/20 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل (خدمات خودروهای استیجاری) 1398/09/19 رجوع به آگهی
اجرای 180610 متر شبکه و خط تغذیه شامل 154408 متر شبکه پلی اتیلن و فلزی با فشار 60 پوند بر اینچ مربع... 1398/09/13 رجوع به آگهی
اجرای 180610 متر شبکه و خط تغذیه جهت گازرسانی به روستاها 1398/09/11 رجوع به آگهی
اجرای 180610 متر شبکه و خط تغذیه شامل 154408 متر شبکه پلی اتیلن و فلزی با فشار 60 پوند بر اینچ مربع... 1398/09/11 رجوع به آگهی
خدمات تعمیرات 1398/09/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70