مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای 102810 متر شبکه پلی اتیلن جهت گازرسانی به مجموعه روستاها 1398/05/02 رجوع به آگهی
اجرای 16922 متر شبکه پلی اتیلن به اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گازرسانی به مجموعه رو... 1398/05/01 1398/05/09
اجرای 15714 متر شبکه پلی اتیلن با اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گازرسانی 1398/04/17 1398/04/26
اجرای 15714 متر شبکه پلی اتیلن با اقطار مختلف با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت گاز رسانی به روستا 1398/04/17 1398/04/26
واگذاری اجرای 6926 متر خط تغذیه و خط انتقال شامل 6816 متر خط تغذیه با فشار 1000 پوند بر اینچ مربع جه... 1398/04/04 1398/04/12
واگذاری احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 2376 متر خط تغذیه 8 اینچ با فشار 60 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/28 1398/03/08
احداث( تامین تجهیزات مصالح و اجرای کار ) 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/23 رجوع به آگهی
احداث( تامین تجهیزات مصالح و اجرای کار ) 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/23 رجوع به آگهی
احداث( تامین تجهیزات مصالح و اجرای کار ) 4008 متر خط تغذیه 12 اینچ با فشار 250 پوند بر اینچ مربع جهت... 1398/02/21 رجوع به آگهی
خرید شیر پلاک جوشی مطابق استاندارد 1-002- IGS-PI 1398/02/19 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 67