مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
گازرسانی 1397/09/05 رجوع به آگهی
مناقصه 600 فقره علمک 1397/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل (خدمات خودروهای استیجاری) 1397/09/05 رجوع به آگهی
خدمات تعمیرات و بهره برداری 1397/09/01 1397/09/14
نصب ۶۰۰ انشعاب پلی اتیلن 1397/08/28 1397/09/14
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل (خدمات خودروهای استیجاری) در سطح شرکت 1397/08/28 1397/08/30
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل (خدمات خودروهای استیجاری) در سطح شرکت گاز استان 1397/08/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل خدمات خودروهای استیجاری در سطح شرکت گاز استان 1397/08/27 1397/08/30
تکمیل سکوهای مکانیکال و محوطه سازی ایستگاه های گاز 1397/08/21 1397/08/30
احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن 1397/08/21 1397/08/30
صفحه 5 از 66