مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید قطعات الکتریکال و مکانیکال مورد نیاز جهت اجرای پروژه مانیتورینگ ایستگاه های گاز استان 1397/11/06 1397/11/17
گازرسانی به نیروگاه تولید برق 1397/10/26 1397/11/03
واگذاری احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 45956 متر شبکه و خط تغذیه شامل 27584 متر شبکه پلی اتیلن ب... 1397/10/22 رجوع به آگهی
احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 45956 متر شبکه و خط تغذیه شامل 27584 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 6... 1397/10/20 رجوع به آگهی
گازرسانی به نیروگاه تولید برق 1397/10/19 1397/11/03
واگذاری خدمات تعمیرات و بهره برداری در سطح شرکت 1397/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ( تامین و تجهیزات مصالح و اجرای ) 1397/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ( تامین و تجهیزات مصالح و اجرای ) 1397/09/13 رجوع به آگهی
خدمات گازبانی 1397/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تغییرات و بهره برداری در سطح شرکت 1397/09/08 1397/09/14
صفحه 5 از 67