مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن 1397/08/21 1397/08/30
احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت پراکنده در شهرها 1397/08/19 1397/08/30
احداث( تامین تجهیزات، مصالح و اجرای ) 41456 متر شبکه و خط تغذیه شامل 23084 متر شبکه پلی اتیلن با فشا... 1397/08/19 رجوع به آگهی
تکمیل سکوهای مکانیکال و محوطه سازی ایستگاه های گاز شهرستان ها 1397/08/19 1397/08/30
نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن به صورت پراکنده در شهرها 1397/08/14 1397/08/30
تکمیل سکوهای مکانیکال و محوطه سازی ایستگاه های گاز 1397/08/14 1397/08/30
واگذاری خدمات نگهبانی تمامی ساختمان ها و تاسیسات ستاد و نواحی تابعه استان 1397/08/09 1397/08/15
واگذاری احداث (تامین تجهیزات- مصالح و اجرای) 41456 متر شبکه و خط تغذیه شامل 23084 متر شبکه پلی اتیلن... 1397/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری احداث (تامین تجهیزات- مصالح و اجرای) 41456 متر شبکه و خط تغذیه شامل 23084 متر شبکه پلی اتیلن... 1397/08/07 رجوع به آگهی
احداث تامین تجهیزات و مصالح و اجرای 35236 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار م... 1397/07/24 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 66