مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل (خدمات خودروهای استیجاری) در سطح شرکت 1397/08/28 1397/08/30
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل (خدمات خودروهای استیجاری) در سطح شرکت گاز استان 1397/08/27 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به امور حمل و نقل خدمات خودروهای استیجاری در سطح شرکت گاز استان 1397/08/27 1397/08/30
تکمیل سکوهای مکانیکال و محوطه سازی ایستگاه های گاز 1397/08/21 1397/08/30
احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن 1397/08/21 1397/08/30
احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 1000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت پراکنده در شهرها 1397/08/19 1397/08/30
احداث( تامین تجهیزات، مصالح و اجرای ) 41456 متر شبکه و خط تغذیه شامل 23084 متر شبکه پلی اتیلن با فشا... 1397/08/19 رجوع به آگهی
تکمیل سکوهای مکانیکال و محوطه سازی ایستگاه های گاز شهرستان ها 1397/08/19 1397/08/30
نصب 1000 انشعاب پلی اتیلن به صورت پراکنده در شهرها 1397/08/14 1397/08/30
تکمیل سکوهای مکانیکال و محوطه سازی ایستگاه های گاز 1397/08/14 1397/08/30
صفحه 7 از 67