کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7394115 مناقصه خرید و نصب دیزل ژنراتور 72KVA استان مازندران 1402/09/12 1402/09/22
7394074 مناقصه خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 1300 دستگاه ALL IN ONE استان تهران 1402/09/12 1402/09/12
7369899 مناقصه واگذاری پشتیبانی فنی و گارانتی سخت افزاری پنج دستگاه تجهیزات پردازشی استان تهران 1402/09/05 1402/09/05
7369661 مناقصه خرید جلد بایگانی استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7365511 مناقصه پشتیبانی سخت افزاری تعداد 4.500 دستگاه پایانه های خودپرداز (ATM) فعال سالنی و دیواری فاقد گارانتی استان تهران 1402/09/04 1402/09/04
7365481 مناقصه خرید گارانتی و پشتیبانی تعداد 850 دستگاه کیس رایانه استان تهران 1402/09/04 1402/09/04
7363842 مناقصه پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شعب و ستاد استان استان قزوین 1402/09/02 رجوع به آگهی
7354917 مناقصه پشتیبانی و نگهداری (تعمیر و سرویس همراه با تامین نامحدود قطعات یدکی) دستگاه ALL IN ONE استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354911 مناقصه خرید گارانتی و پشتیبانی تعداد 50 دستگاه خودرو تویوتا هایلوکس صفر با تجهیزات استاندارد پولرسانی و تغییر کاربری شده از وانت استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7311667 مناقصه خرید 15 میلیون قطعه کارت خام مغناطیسی با طرح متالیک استان تهران 1402/08/27 1402/08/27
7297666 مناقصه خرید نصب و راه اندازی و گارانتی و پشتیبانی تجهیزات شبکه استان تهران 1402/08/22 1402/08/22
7274289 مناقصه خرید، نصب و راه اندازی و گارانتی و پشتیبانی تجهیزات شبکه استان تهران 1402/08/15 رجوع به آگهی
7259346 مناقصه واگذاری پشتیبانی فنی و گارانتی سخت افزاری پنج دستگاه تجهیزات پردازشی -Z10-IBM Mainframe استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7258715 مناقصه واگذاری پشتیبانی فنی و گارانتی سخت افزاری پنج دستگاه تجهیزات پردازشیZ10-IBM Mainframe استان تهران 1402/08/10 1402/08/10
7254579 مناقصه خرید تعداد 1300 دستگاه ALL IN ONE استان تهران 1402/08/09 رجوع به آگهی
7249325 مناقصه خرید ALL IN ONE استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7249322 مناقصه تعمیرات ساختمانی مجتمع آموزشی رفاهی استان تهران 1402/08/08 1402/08/17
7249288 مناقصه خرید 850 دستگاه کیس رایانه استان تهران 1402/08/08 رجوع به آگهی
7244875 مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی و گارانتی و پشتیبانی تعداد 750 دستگاه پایانه بانکی غیر نقد استان تهران 1402/08/07 1402/08/07
7240228 مناقصه تعمیرات ساختمانی مجتمع آموزشی رفاهی استان تهران 1402/08/06 1402/08/17
صفحه 1 از 53