مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه و سرو غذا در رستوران شرکت ـ تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ـ تامین لیفتراک جهت حمل و بارگیری... 1398/02/03 رجوع به آگهی
تهیه و سرو غذا در رستوران شرکت ـ تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ـ تامین لیفتراک جهت حمل و بارگیری م... 1397/02/08 رجوع به آگهی
تهیه و سرو غذا در رستوران شرکت، تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان، تامین لیفتراک جهت حمل و بارگیری 1396/02/04 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه و سروغذا در رستوران - تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و... 1395/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و نقل جاده ای محصولات 1394/04/13 1394/04/19
تهیه و سرو غذا در رستوران شرکت 1394/02/05 1394/02/09
واگذاری بهره برداری از رستوران خود را جهت تهیه و سرو غذا- تامین سرویس ایاب و ذهاب 1393/02/13 1393/02/20
واگذاری بهره برداری از رستوران خود را جهت تهیه و سرو غذای کارکنان 1392/02/08 1392/02/14
واگذاری حمل و نقل محصولات 1391/04/31 1391/05/04
واگذاری پخت غذا در محل کارخانه 1391/01/28 1391/01/30
صفحه 1 از 2