مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی غیر مسلح جهت کانال آبرو در پروژه آماده سازی 1392/12/08 1392/12/25
خرید 64000 تن ( شصت و چهار هزار تن ) مصالح زیر اساس sub base 1392/12/06 1392/12/15
واگذاری اجرای عملیات آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی جهت پروژه پارکینگ طبقاتی 1392/12/06 1392/12/24
خرید حدود 3000 متر مربع قالب فلزی با کلیه متعلقات ، تحویل در محل پروژه پارکینگ 1392/12/06 1392/12/24
واگذاری اجرای عملیات آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی جهت پروژه احداث ساختمان اداری 1392/12/05 1392/12/15
واگذاری اجرای عملیات پی کنی ، خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و باراندازی ..جهت پروژه تقاطع غیر همسطح 1392/12/05 1392/12/15
خرید 64000 تن ( شصت و چهار هزار تن ) مصالح زیر اساس sub base مطابق نشریه 1392/11/28 1392/12/15
واگذاری اجرای عملیات آرماتور بندی ، قالب بندی و بتن ریزی جهت پروژه احداث ساختمان اداری 1392/11/28 1392/12/15
واگذاری اجرای عملیات پی کنی ، خاکبرداری ، بارگیری ، حمل و باراندازی در محل کودبار 1392/11/28 1392/12/15
فراخوان مشاور به منظور انجام طرح کاهش آلاینده های زیست محیطی در کارخانه تولید آسفالت 1392/11/05 1392/11/26
صفحه 105 از 128