مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری و کانال با جداول بتنی پیش ساخته 1392/11/01 1392/11/12
خرید 64000 تن مصالح زیراساس (ساب بیس) تحویل در پروژه آماده سازی 1392/11/01 1392/11/12
فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه های عمرانی سطح شهر 1392/11/01 1392/11/25
فراخوان مشاوربه منظور انجام طرح کاهش آلاینده های زیست محیطی 1392/10/25 1392/11/26
خرید 64000 تن مصالح زیراساس (ساب بیس) تحویل در پروژه آماده سازی اراضی 1392/10/24 1392/11/12
واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری و کانال با جداول بتنی پیش ساخته جهت پروژه آماده سازی اراضی 1392/10/24 1392/11/12
فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه های عمرانی سطح شهر 1392/10/24 1392/10/25
فراخوان مشاوربه منظور انجام طرح کاهش آلاینده های زیست محیطی 1392/10/23 1392/10/26
واگذاری اجرای عملیات قالب بندی، بتن ریزی و آرماتوربندی جهت پروژه پارکینگ طبقاتی 1392/10/15 1392/10/24
خرید حدود 16500 مترمکعب بتن با عیار 350 و 400 جهت تحویل به پروژه پارکینگ 1392/10/14 1392/10/24
صفحه 106 از 128